Nyheter

Nollutsläpp genom energilagring för användning dygnet runt

Azelio är medlem i det nystartade rådet, Long Duration Energy Storage Council, som lanseras under COP26 i Glasgow. Tillsammans med 24 andra teknikföretag, energiaktörer och investerare arbetar vi för att snabba på omställningen till nollutsläpp till 2040 med hjälp av energilagring för användning dygnet runt.

25 företag har gått samman för att ge råd och stöd till regeringar och nätoperatörer om energilagring för användning under dygnets alla timmar, så kallad Long Duration Energy Storage (LDES). Ambitionen är att möjliggöra en global utbyggnad av 85–140 TWh energilagring av LDES till 2040, vilket kommer kunna eliminera mellan 1,5 och 2,3 Gt CO2, som idag årligen genereras av fossila bränslen och för att balansera elnätet.

Energisektorn står för omkring en tredjedel av de globala utsläppen. Genom en ökad användning av energilagring för dygnets alla timmar kan vi minska utsläppen med upp till 2,3 Gt CO2 till 2040 och skapa ett utsläppsfritt elnät, säger Jonas Eklind, VD för Azelio. 

Förnybar energi är oförutsägbar i sin natur, eftersom vi inte kan styra över när solen skiner eller vinden blåser, och vi kan inte heller begränsa vårt energibehov till specifika timmar på dygnet. Därför används fossila bränslen idag för att motverka obalanser i elnätet och hantera skillnaden i energiproduktion eller balansera elunderskott.

– För att kunna öka användningen av förnybart i vårt energisystem behöver vi göra intermittenta energikällor som sol och vind tillgängliga när vi behöver det. Energilagring för dygnets alla timmar, så kallad long duration energy storage, är nyckeln för att klara omställningen, eftersom det på ett kostnadseffektivt sätt lagrar och gör förnybar energi tillgänglig, säger Jonas Eklind.

När användningen av förnybar energi ökar kommer förmågan att skapa tillräcklig kapacitet vara nyckeln för att lyckas med omställningsarbetet. För att accelerera arbetet mot netto-noll skulle 1 TWh av lagringskapacitet behövas till 2025. Idag har enbart 7 procent av denna kapacitet byggts ut.

En global utbyggnad på mellan 85-140 TWh av energilagring för användning dygnet runt täcker omkring 10 procent av all elektricitet som förbrukas, vilket i sin tur kräver omkring 1500 till 3000 miljarder USD i investeringar. Det motsvarar mellan 4 till 7 gånger TWh av dagens installerade Lithium-ion batterier och 5 till 11 gånger investeringarna i förnybar energi under 2020.

Om LDES Council

LDES council är en global, vd-ledd organisation som består av totalt 25 företag. Rådet syftar till att accelerera tillgången till förnybar energi under dygnets alla timmar på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt, genom att driva innovation, kommersialisering och utbyggnad av energilagring. Bland medgrundarna finns bolag som Breakthrough Energy Ventures (som grundats av Bill Gates), Alfa Laval och Siemens Energy. Rådet ska förse myndigheter, industri och samhället med faktabaserade råd och information från medlemsföretagens breda erfarenhet, vilket inkluderar energiföretag, teknikutvecklare, investerare och slutanvändare.

Mer info:

https://www.ldescouncil.com/