Nyheter

Lars Lustig, länsråd: ”Norrlands industriella utveckling är glödhet – nu gäller det smida”

”Den industriella utvecklingen i norr är hisnande. Men det gäller att säkerställa att investeringarna leder till en socialt hållbar utveckling som kommer hela regionen till del. Det är dags att betrakta norra Skandinavien som en gemensam region, samverkan i öst-västlig riktning är fördelaktigt. Det är tid att väcka liv i en diskussion som är politisk, nämligen frågan om regionala skattebaser.”

Det skriver länsråd Lars Lustig i ett inlägg i Västerbottens-Kuriren:

”För tio månader sedan tillsatte regeringen en samordnare för samhällsomställningen i Västerbotten och Norrbotten. En viktig markering att det som händer inte bara är en regional, utan en nationell, angelägenhet.”

”Vi kunde rentav läsa häromveckan att chefredaktören på Dagens Nyheter kommit till insikt om att hans tidigare ointresse för norra Sverige bottnat i okunskap, och att Norrland ”förtjänar ett betydligt större riksintresse”.

”Så är då detta den definitiva vändpunkten för Norrland eller ligger det en hund begraven någonstans? Nej, skulle jag säga, men det utesluter inte att vi står inför betydande utmaningar, framför allt att säkerställa att investeringarna leder till en socialt hållbar utveckling som kommer hela regionen till del, även våra mindre kommuner.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.vk.se/2021-11-03/debatt-norrland-ar-glodhett-nu-galler-det-smida

Bild av Tommy Olsson