Nyheter

Nytt nätverk för processindustrin

Under årets Hydraulikdag, vilken som brukligt arrangerades av SSG, presenterades två stora nyheter. Dels ”Industriportalen” som samlar data om alla kompetenser, dels ”SSG Fluidtekniska nätverk för processindustrin” som resultat av sammanslagningen av den skogsindustriella hydraulikgruppen SHU och järnbrukens hydraulikgrupp AUH.

Industrin har behov av att granska individers kompetens, förstå vilka utbildningar och intyg individen har och säkerställa att informationen är korrekt.

– Genom att samla all information om behörigheter, tillstånd, certifikat och utbildningar i en kompetensprofil vill vi skapa en gemensam standard för kompetenshantering, berättar Rickard Sjöblom, projektledare Hållbarhet och standardisering hos SSG.

I nära samverkan med industrin utvecklar SSG en kompetensplattform, som går under namnet Industriportalen. I tjänsten kan ni bland annat identifiera kompetens- och utbildningsbehov. I första hand är det industrianläggningar, entreprenörer, tjänsteleverantörer, utbildningsföretag och branschföreningar som kommer att ha nytta av tjänsten. Målet är att skapa förutsättningar för en säkrare och effektivare industri och intresset är stort, av 300 tillfrågade personer har 150 tackat ja till att delta i projektet.

Nytt nätverk

SSG lanserade också det nya nätverket ”SSG Fluidtekniska nätverk för processindustrin”. Den skogsindustriella hydraulikgruppen SHU och järnbrukens hydraulikgrupp AUH har gått samman och dessutom breddas verksamheten till att omfatta även pneumatik och smörjsystem, det vill säga alla fluida system. I första hand riktar sig nätverket till anläggningsnära fluida system, där hydraulik, pneumatik och smörjning utgör huvudfokus.

Nätverket ska arbeta med en årlig konferens, föreläsningar och standardisering. Nätverket är i första hand öppet för alla beställarföretag inom skog, stål, gruv och energi, men alla som jobbar med anläggningsnära fluidteknik i rollen som beställare är välkomna med en medlemsansökan. Vissa leverantörsneutrala parter kan också gå med. Här följer SSG sina riktlinjer för konkurrensneutralitet.

– Vi har en urvalsprocess, men sök gärna medlemskap. Det är avgiftsfritt att vara med, påpekar Rickard Sjöblom.

Det breda nätverket gör bland annat att industrin har lättare att jobba med standarder, utbyta erfarenheter över branschgränser och att formulera sina krav på entreprenörer och leverantörer.

Industriportalen beräknas vara i drift under 2023 och inom kort kommer en hemsida lanseras som bland annat visar vad som är på gång och hur ni kan engagera er:

www.industriportalen.se