Nyheter

Epiroc slutför förvärv av specialist inom batterikonvertering för gruvfordon

Epiroc, produktivitets- och hållbarhetspartner för gruv- och infrastrukturindustrin, har slutfört förvärvet av verksamheten och tillgångarna i FVT Research Inc., ett kanadensiskt bolag med expertis på att konvertera dieseldrivna gruvmaskiner till batterielektriska fordon.

FVT Research, med säte i Vancouver, Kanada, konstruerar konverteringssatser för omvandling av dieseldrivna maskiner till batterielektriska versioner, samt bygger om gruvmaskiner till elektriska versioner. Bolaget har också nyligen deltagit i ett framgångsrikt projekt för att konvertera dieseldrivna Epiroc Scooptram ST1030 lastare till batterielektrisk.

FVT Research har cirka 25 anställda och hade intäkter under 2020 om MSEK 27.

Epiroc meddelade den 13 september 2021 att det hade slutit avtal om att förvärva FVT Research.