Nyheter

Otovo: solcellsförsäljningen rekordstark till följd av stigande elpriser

Otovo redovisar ett rekordresultat för tredje kvartalet 2021. Det stadigt ökande Intresset för att installera solceller visar sig genom att offertförfrågningarna rasar in.

Under kvartalet kontaktade 30 000 potentiella kunder Otovo för en prisförfrågan. I Sverige mer än fördubblades förfrågningarna jämfört med samma kvartal förra året. Fler och fler ser fördelarna med solceller när elpriserna stiger och i Sverige kan man även se en tydlig koppling till det förenklade solcellsstödet.

– Resultatet vi ser under det senaste kvartalet gläder mig väldigt mycket. Vi ser att fler och fler nu tar klivet att bli egna elproducenter och att vi expanderar på flera marknader för att kunna erbjuda fler människor de bästa energilösningarna. Att Otovo får vara en del av övergången och bidra till att människor får en lägre elkostnad och inte minst kunna bidra med en större andel förnybar energi vilket i sin tur leder till ett bättre klimat är helt fantastiskt, säger Andreas Thorsheim, vd och grundare på Otovo.

En del av förklaringen till att försäljningen har ökat kraftigt i Sverige ligger i det nya förenklade solcellsstödet som infördes den 1 januari.

Hittills i år har Skatteverket beviljat stöd för solcellsinstallationer för drygt 242 miljoner kronor. Det motsvarar cirka 16 000 anläggningar av normalstorlek för privat bruk. I genomsnitt har stödet ökat med 58 procent per månad.