Nyheter

Fjärrmätning av temperatur och fukt revolutionerar byggbranschen

Nordtec har i över 40 år levererat världsledande mätlösningar till proffsanvändare inom bygg, industri, life science, livsmedel – och många andra branscher. En av de senaste innovativa produkterna är Celsicom Easy Connect, en trådlös, direktuppkopplad och batteridriven mätbox som ger användarna möjlighet att när som helst och på distans se temperaturer, fukt och annan mätdata.

Nordtec erbjuder mätinstrument och mätsystem samt ackrediterad kalibrering, såväl i det egna fullutrustade laboratoriet i Göteborg som på plats hos kunderna. Dessutom har Nordtec personlig rådgivning och teknisk support både via telefon och online, service (i egen verkstad) av mätinstrument samt ett brett utbud av kurser inom mätteknik.

Mätspecialistföretaget har funnits sedan 1976 och har sedan starten varit huvudleverantör för den tyska tillverkaren Testo på den svenska marknaden. Testo är en av världens största och ledande tillverkare av både instrument och system för enkel och effektiv mätning av temperatur, fukt, tryck, luftflöde, gas, ljus och ljud.

Enkelt, trådlöst och driftsäkert

Nordtec distribuerar även Celsicom Easy Connect i Sverige. Det är ett svenskt fjärrövervakningssystem för mätningar inom alla tänkbara branscher. Systemet består av lättanvända, kompakta och tåliga mätboxar som varken kräver extern strömförsörjning eller koppling till basstation/gateway. Varje box är batteridriven och skickar alla data – trådlöst och direkt på egen, driftsäker mobilfrekvens – till molntjänsten Celsiview. Användarna kan se alla mätvärden på mobilen, surfplattan eller datorn när som helst. Om något inställt gränsvärde överskrids får de automatiskt larm via e-post eller sms. Även driftskostnaderna imponerar. All datatrafik och lagringen av mätdata i upp till 36 månader kostar 19 kr i månaden per box.

”Vi får pålitliga hållfasthetskurvor”

Celsicom Easy Connect har rönt stor uppmärksamhet inom byggbranschen. NCC använder till exempel närmare ett 40-tal gula mätboxar för att ha koll på alla gjutningar av Etapp Centralen, en del av Västlänkens dubbelspåriga järnväg under centrala Göteborg. Biträdande arbetsledare Ida Alexandersson prisar enkelheten och det faktum att boxarna underlättar hennes arbete:

– Vi har full koll på temperaturen och får pålitliga hållfasthetskurvor. All sådan uppdaterad information finns hela tiden tillgänglig i datorn eller mobilen.

Ständigt nya användningsområden

De smarta mätboxarna vinner hela tiden mark inom andra områden. Företag som fuktskadespecialisten Ocab tillhör dem som fått upp ögonen för Celsicom Easy Connect och köpt 150 boxar som sparar värdefull tid och underlättar jobbet för företagets servicetekniker.

Och Ragn-Sells Recycling använder Celsicom Easy Connect på flera anläggningar för att ha koll på temperaturerna i stora högar med flis som ska återvinnas inom möbeltillverkning och fjärrvärme. Boxarna är inställda att varna om det blir så varmt i högarna att de riskerar att självantända.

Bild: Ida Alexandersson och Staffan Johansson på NCC under byggandet av underjordiska Etapp Centralen i Göteborg. Till höger syns två gula Celsicom Easy Connect-boxar som mäter betonghållfastheten.