Nyheter

Vad betyder energiuppgörelsen för Sveriges framtid

Här kommer ett inlägg från www.elbyte.se om vad energiuppgörelsen innebär:

”Om vi ser till de olika partierna som finns i Sverige så täcker de ju in allt ifrån vänster till höger och konservativt, borgerligt, socialistiskt och liberalt. Hur kommer man få fram till en energipolitik som funkar? I Sverige slöts det en energiöverenskommelse år 2016 och det innebär att partierna kommit överens över blocken om grundläggande inriktning på energimarknaden. Vad det innebär för dig som vill skaffa elavtal kommer klargöras detaljerat här.

Miljövänlig el – inget nytt påhitt

Redan på 1980-talet hade vi en stark miljörörelse som fick politikerna att anordna en folkomröstning, vilket ju inte är något som görs allt för ofta. Folkomröstningen handlade om kärnkraft och där bestämde man att alla kärnkraftverk skulle vara nedlagda år 2010. Detta blir lite Paris-avtalet, man sätter ett mål långt fram i tiden och hoppas att allt ska lösa sig då. Vi som lever idag 10 år efter att sista reaktorn skulle vara nedlagd vet att realpolitik inte funkar så. Tyvärr har vi alldeles för mycket industri för att göra en omställning där vi bara har miljövänlig el imorgon. Det du idag dock kan göra är att du jämför miljövänliga elavtal och väljer något elbolag som har bra miljöval. Detta signalerar till elbolagen och elproducenterna att jobba ännu hårdare med solceller, vindkraftverk och vattenkraftverk som är tänkt att ersätta kärnkraftverken.

Minska dina co2 utsläpp genom att kolla upp ursprunget

I Sverige är det som så att vi delar på elnätet där elnäten är integrerade med varandra. Det enda sättet att verkligen säkerställa så elen du får i vägguttaget faktiskt är miljövänlig el är att den ursprungsgaranteras. Om man väljer 100 % vind med Lumo Energi ska du vara säker på att det är det som kommer i uttaget också. Om man inte väljer sådan här ursprungssäkrad el så släppte man ut ca 365 g CO2/kWh år 2020 vilket är en siffra som man gärna vill pressa ned.

Innehållet i överenskommelsen:

All el ska komma från förnybar elproduktion (dvs inga fossila alternativ) senast 2040 – alltså en bit fram i tiden.

Slut på statliga stöd för kärnkraftverk – avvecklingslag införs igen

Mer ingående krav på vattenkraftverk och hur vi tar hand om dammar och sjöar vid elproduktion

Ökad möjlighet till att överföra el

Program för att effektivisera elen införs

Mer vindkraft ute på havet ska stödjas och byggas

Överenskommelsens innebörd

De mål man 1980 hade skjuts idag fram ytterligare 20 år. Vad är status då egentligen? Vi gör en omställning där många industrier förbrukar mer el och även utländska bolag som Amazon och Facebook lägger serverhallar i norr för att nyttja vår billiga el. Mycket hopp sätts till innovationer och att vi kan producera all den nya miljövänliga elen som kommer behöva nyttjas med mer elbilar och tillväxt i svenska ekonomin. Framtiden får utvisa om vi når våra mål snabbare den här gången men det känns i alla fall bra att satsningar görs och vem vill inte hellre ha miljövänlig el långsiktigt.”