Nyheter

Testprojekt: Nytt energilager hjälper Saltsjö-Boo i Nacka att fortsätta utvecklas

Boo Energi kommer tillsammans med Fortum att genomföra ett testprojekt för att möta den ökande efterfrågan på el. Man har placerat ett batteri med en energilagringskapacitet på 2 MWh på Boo Energis mark i Koldalen.

Energilagret är placerat i en container som åkt ända från Holland, som väger hela 45 ton och innehåller 6 336 litiumjonbatterier. Energilagret är nu kopplat till Boo Energis elnät och laddas upp när lasten på nätet är låg för att lagras och användas igen vid en eventuell effekttopp.

Detta för att säkerställa elleveransen samtidigt som energilagret möjliggör en minskning av straffavgifter,

Som den tillåtna gränsen överskrids vid effekttoppar. En stor vinst, i detta fall för Boo Energis kunder och även för företag och hushåll i hela Stockholmsregionen. Vi är först ut i Stockholm med att testa en sådan här lösning.