Nyheter

Sekab investerar 100 miljoner kronor för tillverkning av gröna kemikalier

Kemibolaget Sekab investerar 100 miljoner kronor för att öka produktionen av kemikalier för industriellt bruk gjorda på förnybara råvaror.

Den nya anläggningen ska stå klar hösten 2022 och sker i en tid av kraftigt ökad efterfrågan på hållbara alternativ till fossila produkter.

– Vi hjälper våra kunder och våra kunders kunder att bli grönare, och nu kommer vi kunna bidra än mer till en hållbar utveckling. Vi ser ett stort intresse bland industriella aktörer som vill ställa om från fossilt till förnybart. Vi tvingas idag säga nej till kunder som efterfrågar våra gröna produkter. Det här är ett viktigt steg i att öka vår lönsamhet och vårt utbud av gröna kemikalier, säger Mikael Fränckel, vd för Sekab.

Sekab fortsätter nu att bygga ut sin produktionsanläggning för biodrivmedel och kemikalier i Örnsköldsvik med bland annat en ny gasförbränningspanna och ökad lagringskapacitet för ättika.

En satsning som innebär att Sekab kan öka produktionen av hållbara kemikalier för industriellt bruk med över 30 procent. Investeringen uppgår till drygt 100 miljoner kronor. Investeringen sticker med sin gröna profil ut, i en bransch som idag är starkt beroende av fossila råvaror och står inför en stor klimatutmaning.