Nyheter

Lokalproducerad solel till Advens fjärrvärme

Under våren 2021 skrev Trelleborgs Energi avtal med Adven om att de från och med maj 2021 ska ta över ansvaret för fjärrvärmeproduktionen. Nu har Adven säkrat upp större delen av elförbrukningen till produktionsanläggningarna de närmaste åren, genom att handla 100 procent förnybar, fossilfri och lokalt producerad solenergi från solcellsanläggningarna utanför Tågarp och Smygehamn – allt för en ännu mer hållbarare produktion.

Trelleborgs Energis avtal med Adven innebär att de ansvarar fjärrvärmeproduktionen och vi för att leverera lokalt producerad solel till anläggningarna. Detta sker från Tågarps park med en prognosticerad produktion på ca 1400 MWh/år och från Smygehamns Solcellspark med en prognosticerad produktion på ca 245 MWh/år.

Totalt sammanlagd producerad solenergi uppskattas till ca 1645 MWh/år.

Adven utvecklar, bygger och driver tillsammans med sina kunder morgondagens vatten- och energilösningar som främjar företag, människor och miljön. Adven levererar fjärrvärme till hushåll och fastigheter på 22 orter runt om i Sverige – från Trelleborg i söder till Sollefteå i norr.