Nyheter

Nytt uppdrag: Sweco bistår Metsä Board med kapacitetsökning

Sweco har fått i uppdrag att bistå med ny byggkonstruktion som möjliggör kapacitetsökning för Metsä Board. Företaget planerar en kapacitetsökning av falskartong vid kartong- och massabruket i Husum i Västernorrland. Uppdraget beräknas pågå fram till december 2023 med ett totalt värde på 21,5 miljoner kronor.

Finska Metsä Board satsar motsvarande drygt 2,1 miljarder kronor på att utöka kapaciteten av falskartong vid kartong- och massabruket i Husum i Västernorrland. Detta görs för att möta en ökad efterfrågan på hållbart producerade förpackningsmaterial.

– Vi är glada över förtroendet att vara med i en såhär betydande satsning på hållbart producerade förpackningsmaterial. Vi har en god kännedom om anläggningen – genom samarbetet med Husum som sträcker sig 100 år tillbaka i tiden – och ser fram emot att både fortsätta det och bidra till kapacitetsökningen, säger Conny Udd, divisionschef för Swecos energi- och industrikonsulter, säger Conny Udd, divisionschef för Swecos energi- och industrikonsulter.

Kapacitetsökningen motsvarar 200 000 ton per år, från 400 000 till 600 000 ton per år. Husum är en återkommande kund till Sweco och Sweco har nu kontrakterats för att utföra den utmanande byggkonstruktionen som är en förutsättning för kapacitetsökningen.

Swecos arbete påbörjas omgående och beräknas pågå fram till december 2023. Ordervärdet för Swecos uppdrag är 21,5 miljoner kronor.