Nyheter

Ekomodernisterna: ”Stefan Löfvén – skriv på för att inkludera kärnkraften i EU:s taxonomi”

Ekomodernisterna bestämde sig under fredagseftermiddagen den 15 oktober att starta en namninsamling i protest emot att Stefan Löfvén (S) tidigare i veckan avstått ifrån att skriva under den allians av länder som står för att kärnkraften ska klassas som hållbar i taxonomin i EU. 

Ur namninsamlingen på Skiftet står det att läsa:

”Kärnkraften är Europas enskilt största kraftslag och står idag för hälften av Europas fossilfria elproduktion. För att lyckas med en socialt rättvis klimatomställning, med rimliga energipriser för alla så måste alla klimatsmarta produktionssätt få samma villkor i EU. Klimatsmart är sol, vind, kärnkraft och gammal vattenkraft. I sin vetenskapliga bedömning rekommenderar EU:s gemensamma forskningscenter att kärnkraften bör inkluderas i taxonomin. JRC slår fast att “det finns inga vetenskapligt belagda hinder för att kärnkraften orsakar större skada på människors hälsa eller på miljön än andra kraftslag som redan inkluderas i taxonomin”, till exempel solkraft, vindkraft och vattenkraft.

Tidigare har tio länder anslutit sig till den allians av länder som står upp för kärnkraften. Länderna kräver tillsammans att kärnkraften ska inkluderas i taxonomin. Det handlar om Frankrike, Finland, Tjeckien, Polen, Ungern, Slovakien, Bulgarien, Rumänien, Kroatien och Slovenien. Efter att även Nederländerna uttalat sig positivt rör det sig om elva länder. Sverige kan spela en mycket viktig roll i denna gruppering av länder och bör därför omedelbart underteckna gruppens brev till EU-kommissionen.

På den andra sidan står Tyskland, Österrike, Belgien och Luxemburg som envetna kärnkraftsmotsåndare med stora fossila intressen. Tyskland lägger ned kärnkraften men behåller kolkraften till 2038 och bygger ut gaskraft och gasledningar. Belgien lägger ned kärnkraft i förtid och subventionerar nya gaskraftverk som ersättning. Österrike är en stor investerare bakom den nya gasledningen Nord Stream 2. Luxemburg has EU:s högst koldioxidutsläpp per capita.

Klimatfrågan är akut. Vi har inte tid att ägna oss åt politiska pseudodebatter. EU:s gemensamma forskningscenter JRC har fastställt att kärnkraften är hållbar och att inga vetenskapliga hinder finns som gör att kärnkraften inte kan inkluderas i taxonomin för hållbara investeringar.

Vi måste ställa om för klimatet och vi måste göra det utan att driva in folk i energifattigdom. Vi har inte tid att kasta bort EU:s enskilt största kraftslag, kärnkraften. Vi behöver alla verktyg i lådan för att klara klimatomställningen, vår energiförsörjning, och genomföra det hela på ett sätt som tar hänsyn till social rättvisa”.

Genom att blunda för såväl svensk som europeisk kärnkraft är vi fast i det permanentade provisoriet, utan kärnkraft – mer kolberoende!”