Nyheter

Disab Tella AB – renare fabrik ger högre produktivitet

En fabrik som hålls ren från spill, damm och andra partiklar ger bättre och hälsosammare arbetsmiljö, och bidrar samtidigt stort till högre effektivitet, lägre underhållskostnader och i slutänden bättre ekonomi. Det är erfarenheten hos många av landets energiföretag och skogsindustrier som installerat utrustning från Disab Tella AB.

Tillverknings- och energiindustrin har historiskt sett problem med damm och andra partiklar samt spill från produktionen. Med utrustning från Disab går det att göra rent från detta, antingen det handlar om damm och smuts som går till deponi, spill som kan återföras till produktionen eller avfall som kan återvinnas/energiutvinnas externt.

– Vi levererar helhetslösningar som är skräddarsydda för kundens behov, vilka typer av partiklar som uppstår, kapacitetsbehov och hur kundens anläggning ser ut, berättar Mattias Pettersson, teknisk chef hos Disab.

En stationär lösning består av ett vakuumaggregat (12–160 kW), en filteravskiljare, ett rörsystem och själva städutrustningen (dvs. munstycken, borstar etc.). Mellan vakuumaggregatet och filteravskiljaren går det installera en föravskiljare om exempelvis större partiklar ska tas omhand för att återcirkulera material in i produktionen.

– I helhetslösningen ingår också den viktiga sluthanteringen av partiklar, fortsätter Mattias Pettersson. Om de ska samlas i säck, i container, tömmas till flak eller kanske via transportband föras tillbaka till produktionslinjen.

Ett vakuumbaserat system från Disab bidrar till:

Explosionsrisk minskar och ATEX-krav kan uppfyllas

Arbetsmiljön förbättras, med bättre hälsa och minskad sjukfrånvaro

Produktionslinjens effektivitet och produktivitet höjs

Underhållsinsatser blir lättare och säkrare. Tillgänglighet höjs och underhållsintervall kan förlängas.

– Som slutresultat förbättras helt enkelt det ekonomiska utfallet från produktionen, påpekar Martin Dahlberg, vd för Disab Tella AB.

Företaget levererar allt från enkla lösningar med separata enheter såsom filteravskiljare eller föravskiljare, till kompletta helhetslösningar. Lösningarna från Disab kan klara torra, fuktiga eller våta partiklar, helt anpassat till behovet hos varje specifik kund. Inte bara vakuumaggregat och städutrustning anpassas, även hanteringen av uppsamlade partiklar och spill. I Disab leverans kan även larm och styrsystem ingå, autonomt eller integrerat i fabrikens eget.

– En stor styrka hos oss är att vi utvecklar och bygger alla delar själva, inklusive montage på plats, elinstallation och programmering. Vi utvecklar alla produkter och tillverkar alla komponenter i egen fabrik, vilket gör oss helt kompetenta avseende teknologin och dessutom mycket flexibla, avslutar Mattias Pettersson, teknisk chef hos Disab Tella AB.

Disab levererar både stationära, semi-mobila och mobila utrustningar. I skogsindustrin handlar det om att få bort partiklar som kommer från bark, flis, papper m.m. I energianläggningar spill från bränslen, askor, stoft från rökgasrening m.m.

En renare fabrik är en bättre fabrik med högre vinst på sista raden i bokslutet!

www.disab.com

På bilden: Disab installerar robust utrustning med lång livslängd. Hundratals skogsindustrier och energianläggningar världen runt drar redan fördel av Disab:s vakuumteknik.