Nyheter

Upprop från EU-länder: Klassa kärnkraften som hållbar

Tio EU-länder, bland dem Frankrike och Finland, kräver i ett brev till EU-kommissionen att kärnkraften ska klassas som ett hållbart alternativ för att klara klimatomställningen, rapporterar Sveriges Radio Ekot.

Men Sverige valde att inte skriva under.

– Vi anser att kärnkraften behövs i klimatomställningen, men vi kunde inte ställa oss bakom vissa formuleringar i brevet, till exempel att kärnkraften är säker och prisvärd, säger energiminister Anders Ygeman till Sveriges Radio ekot.

I en rapport från EU:s gemensamma forskningscenter, JRC i juni, slog man fast att det inte fanns något som förhindrade att kärnkraften skulle kunna klassas som hållbar i EU:s taxonomi.

Rapporten utgör en milstolpe i en lång process där Europeiska kommissionen och diverse expertgrupper ska fastställa kriterier och ramverk för vilka verksamheter som kan klassas som hållbara. I nästa steg ska rapporten granskas av två expertgrupper – en expertgrupp inom strålskydd och avfallshantering samt EU:s vetenskapliga kommitté för hälso-, miljö-, och nya risker (SCHEER).