Nyheter

Dålig uppslutning vid möte satte stopp för LKAB:s expansion

Mark- och miljödomstolen anser inte att LKAB haft det samråd med berörda fastighetsägare, som lagen kräver, för att kunna pröva om bolaget ska få fortsätta och utöka sin gruvverksamhet. 

Vid LKAB:s samrådsmöte var endast tio personer närvarande. Därför anser Mark- och miljödomstolen att mötet inte kan godtas, och därför nekar man alltså miljötillstånd för Kirunagruvan.

I beslutet står det:

”Domstolen anser att det inte är tillräckligt att bjuda in till ett samrådsmöte genom att enbart annonsera vid ett tillfälle i dagspress och annonsblad utan att ha lämnat ytterligare information om samrådet till de fastighetsägare och närboende som kommer påverkas av verksamheten, i vissa fall i sådan grad att deras mark kommer lösas in – enligt en av bolaget framtagen modell.”.

”Sammanfattningsvis finner mark- och miljödomstolen att det samråd som bolaget har genomfört med allmänheten och den däri ingående kretsen särskilt berörda inte kan godtas.”

Och vidare: ”En väsentlig del av samrådet är att berörda ska få möjlighet att – utöver att få information – lämna egna synpunkter.”.

Nu vill Moderaterna ändra lagen för att göra det enklare och tydligare för industrier att få miljötillstånd med höga miljökrav.

– Centern vill inte i första hand ändra lagen, utan få de olika länkarna i tillståndsprövningskedjan att fungera bättre tillsammans, säger Linda Modig (C) riksdagsledamot för Norrbotten.