Nyheter

Elprisrallyt tar inte någon paus

För elområde 3, Luleå, Sundsvall och Stockholm (SE3) har elpriset hittat en något mer stabil nivå och ligger kring 60 öre/kWh i snitt.
Men för konsumenter i elområde 4 där bland annat Malmö, Halmstad, Kalmar, Växjö, Helsingborg (SE4) ingår har elpriset sett allt annat än stabilt ut, idag (torsdag) förväntas elpriset nå en ny rekordnivå. Spotpriset handlas nu på elbörsen för 224 öre/kWh, vilket är en ökning om 109% jämfört med gårdagen.
Det har endast gått 7 dagar i oktober, men snittet i elområde 4 ligger redan kring 102 öre/kWh och tycks inte se ut att sjunka utan snarare öka!
– Hushåll med rörligt elavtal drabbas hårdast. Elräkningen för oktober kan komma att bli väldigt hög för hushåll med rörligt elavtal. Beroende på vädret kan även november bli en dyr elmånad. I så fall har vi fått höga elpriser tre månader i rad och det kan tära på privatekonomin, säger Fabian van Biers, Partner Manager på elskling.se en del av Zmarta.
– Vi ser att allt fler väljer rörligt. Tidigare har vi i Sverige sett en fördelning på 50/50 mellan rörligt och fast elavtal. Nu är det dock vanligare att teckna ett fast elavtal, säger Marcus Tinusson, Commercial Director på elskling.se en del av Zmarta.