Nyheter

Boliden samarbetar med Epiroc och ABB på resan mot en fossilfri gruva

ABB arbetar tillsammans med gruvföretaget Boliden och tillverkaren av utrustning för gruvdrift och infrastruktur, Epiroc, för att utveckla och demonstrera ett system för elektriska truckar på en testbana i Bolidens Kristinebergsgruva i norra Sverige.

De tre företagens utvecklingsprojekt ska möjliggöra tunga transporter med eldrivna batterifordon och  förväntas minska koldioxidutsläppen samt förbättra arbetsmiljön i koppar- och zinkgruvan under jord.

Systemet bygger på Epirocs underjordstruck Minetruck MT42 Battery med noll utsläpp och är anpassat för långa uppfordringsramper. Trucken kommer att ha en strömavtagare som ansluts till en kontaktledning. ABB tillhandahåller design av det elektriska strömavtagarsystemet, definition av standarder och fordonsgränssnittet, samt likriktarstation för testbana. Den elektriska infrastrukturen är en del av portföljen ABB Ability™ eMine och består av elektrifiering och digitala system som utformats för att påskynda utfasningen av koldioxidutsläppen i gruvindustrin.

Tillkännagivandet är i linje med ett uppmanande från ABB tidigare i år om ett ökat samarbete mellan tillverkare av originalutrustning (OEM) och viktiga teknikleverantörer. ABB samarbetar med några av världens mest innovativa gruvkunder, OEM-företag och teknikinnovatörer och är engagerade i att spela en grundläggande roll i omställningen till noll utsläpp i gruvdriften.

Projektet stöds av den svenska innovationsmyndigheten Vinnova och bidrar till Bolidens vision att bli den mest klimatvänliga och respekterade metalleverantören i världen.

Alla tre samarbetspartners har tydliga koncernmål som stödjer en mer hållbar verksamhet och syftar till att hjälpa gruvor till en hållbar produktion och möta den ökande efterfrågan på metaller globalt.

Tidigare konstruerade, levererade och idriftsatte ABB en effektiv kraftinfrastruktur för eldrivna gruvtruckar vid Bolidens Aitikgruva, Sveriges största koppardagbrott.

– Vi är mycket stolta över att gå in i det här samarbetet och tillsammans ta nästa steg på Bolidens resa mot en fossilfri, automatiserad underjordsgruva. Våra elektrifieringslösningar är väl beprövade globalt och bidrar till en väsentlig minskning av koldioxidutsläpp, vilket leder till mindre miljöpåverkan, säger Lars Bergkvist, Global Key Customer Manager vid Epirocs underjordsdivision.

– ABB stöder gruvbolagens elektrifieringsstrategier genom att arbeta tillsammans med OEM-tillverkare, såsom Epiroc, och många andra teknikinnovatörer för att bygga ett driftskompatibelt system och hjälpa till att påskynda utvecklingen av system som minskar utsläppen, säger Max Luedtke, ABB:s globala chef för gruvdrift. Inget företag kan göra detta ensam och genom vår nyligen lanserade portfölj ABB Ability™ eMine kan vi säkerställa elektrifiering och automatisering av hela gruvdriften genom att kombinera lösningar med andra aktörer för att minska koldioxidutsläpp och gå mot ett mer hållbart samhälle.

– Som en del av konceptet för ABB Ability™ eMine kan vi sammanföra expertis för att framgångsrikt integrera elektrifiering i gruvor, och vi är stolta över att bana väg för detta i Sverige tillsammans med några av branschens främsta företag, säger Björn Jonsson, Hub Manager för Process Industries på ABB. Vi bidrar med lösningar som minskar de totala kostnaderna och förbättrar gruvdriften samtidigt som miljöpåverkan minskas avsevärt.