Nyheter

Nytt biogaspris

Priset för biogas på Svensk Biogas publika tankstationer har varit på samma nivå under 1,5 år. Från den 1 oktober blir det något dyrare men prisnivån är fortfarande låg i jämförelse med andra drivmedel.

– Höjningen beror på ökade produktionskostnader som i sin tur, bland annat, hänger ihop med det höga elpriset och kostnadsökningar på vissa andra insatsvaror, säger Erik Nordell, produktansvarig LBG (flytande biogas).

Svensk Biogas har en differentierad prissättning. Det innebär olika pris på mackarna beroende på om macken är ansluten till gasnätet eller inte. Om macken inte är ansluten, blir det dyrare att förse den med biogas.

– Prissättningen utgår helt från våra egna kostnader för produktion och leverans. Det betyder att vi inte följer priskurvan för fossila bränslen, som har stigit kraftigt under det senaste halvåret.

Som exempel är komprimerad biogas (CBG) från Svensk Biogas, efter höjningen, 19 procent billigare än bensin. Den flytande biogasen (LBG) har marknadens lägsta pris även efter höjningen och är prismässigt hela 28 procent billigare än fossil diesel. Biogas i flytande form har samma miljöfördelar men andra användningsområden än komprimerad gas. Den används till tunga transporter för fjärr och distributionstrafik.

Svensk Biogas har ingen inblandning av fossil naturgas i sina produkter utan säljer endast 100 procent biogas.