Nyheter

Invigning: Sveriges största anläggning för koncentrerande solvärme i fjärrvärmen

Solfångarinstallationen av Absolicon blir det första storskaliga exemplet på solvärme i den svenska fjärrvärmen på 20 år. Invigningen sker en vecka efter att Fossilfritt Sverige överlämnat sin rapport till regeringen, som bland annat uppmanar svensk fjärrvärme att minska sin användning av flis för att nå de klimatmål Sverige satt upp.

Parken uppförs av solvärmebolaget Absolicon tillsammans med Energimyndigheten. Första spadtaget togs 2020 av bland andra Energiminister Anders Ygeman och Energimyndighetens Generaldirektör Robert Andrén.

Hälften av världens totala energianvändning går till värme. I Sverige värmer fjärrvärme upp ca 90% av flerfamiljshusen och solvärme kan användas för att minska både koldioxidutsläpp och andelen biobränslen i svensk fjärrvärme.

I september 2021 släppte Fossilfritt Sverige sin rapport som visar att Sverige räknat med allt för höga andelar biobränslen i ett hållbart Sverige 2045. Bland annat tar de i rapporten upp att fjärrvärmeverken bör minska sin eldning av flis. Solvärmeanläggningen i Härnösand kommer mitt på dagen en solig sommardag ha potential att svara för en fjärdedel av värmebehovet i Härnösands fjärrvärmenät.

I sin rapport “Fossilfritt, förnybart, flexibelt – Framtidens hållbara energisystem” har Naturskyddsföreningen undersökt hur ett hundra procent förnybart energisystem skulle se ut och föreslår 20 % solvärme i den svenska fjärrvärmen 2040.

Högslätten 2023 Solar Thermal Park genomförs i flera faser.

Den första etappen, som driftsattes i september 2021, består av ca 1000 m2 solfångare samt en teknikbyggnad för besök och integration mot fjärrvärmenätet.

Hela parken ska stå färdig 2023.