Nyheter

European Energy siktar mot toppen inom grön energi i Sverige

European Energy planerar att utveckla 300 MW vind- och solenergi per år i Sverige från 2025, det framgår av bolagets affärsstrategi. Sverige utgör en nyckelmarknad för företaget och nu väntar en investering i miljardklassen med särskilt fokus på solcellsparker och Power-to-X.

– Vårt mål är bli en av de största utvecklarna av förnybar energi i världen. Sverige är en identifierad nyckelmarknad för företagets expansion. De solcellsparker vi planerar, till exempel solcellsparken i Svedberga utanför Helsingborg, är mångdubbelt större än de som finns idag. Med vårt intåg på den svenska marknaden hoppas vi att den storskaliga solkraften kommer att få ett genombrott, säger Peter Braun, chef för projektutveckling i Sverige, Norge och Finland.

­Sverige har ambitiösa klimatmål med 100 procent förnybar elproduktion till år 2040. European Energy ser en stor outnyttjad potential i framför allt solkraften. Solinstrålningen är i nivå med Danmark och norra Tyskland och det finns gott om mark som lämpar sig för solcellsparker.

– Omställningen är helt nödvändig både för klimatet och för att säkerställa energiförsörjningen, särskilt i de södra delarna av landet, säger Peter Braun.

European Energy startade 2004 och är en av de största aktörerna i Europa inom grön energi. Idag finns bolaget på 17 marknader, både i Europa och globalt. 2021 utsågs en av företagets grundare, Knud Erik Andersen till årets entreprenör i Danmark av Ernst&Young.

Vid 2021 år slut förväntas European Energy ha uppfört sol- och vindanläggningar med ett samlat värde av 3 miljarder Euro. Under året uppnås även en annan viktig milstolpe ­– 2 GW installerad effekt i förnybar energi sedan starten 2004. I verksamhetsparaplyet finns såväl vind- som solkraft och Power-to-X. I september 2021 utverkade bolaget den största gröna obligationen någonsin på Nasdaq Copenhagen, med en nominell storlek på 2,23 miljarder DKK med löptid fram till 2025.

I Sverige finns idag cirka 800 MW i bolagets projektpipeline. European Energy är med i hela kedjan från idé till konstruktion och produktion. Bolaget har under 2021 stärkt sin svenska organisation med fem nya medarbetare och rekryteringen kommer att fortsätta.

– Vi har styrkan, stabiliteten och erfarenheten att agera långsiktigt på de marknader där vi går in. Sverige har en framskjuten position på många områden inom hållbarhet, men behöver förenkla och snabba upp tilltåndsprocesserna för etablering av förnybar energi för att inte halka efter övriga Europa när det gäller solkraft, säger Peter Braun.  

Flera prognoser pekar på ett kraftigt ökat energibehov i Sverige. Enligt energibranschen kommer elanvändningen att fördubblas inom ett par decennier. Därtill krävs stora mängder förnybara drivmedel för att ställa om fordonsflottan.

– I Danmark har vi ingått ett samarbete med rederiet Maersk om produktion av e-metanol till deras fartyg. Det är helt grön metanol som framställs av vätgas från vind och sol. Regeringen har aviserat ett förbud mot fossila drivmedel år 2040 och för att klara den omställningen med bibehållen konkurrenskraft behöver vi en snabb utbyggnad av både sol- och vindkraft, säger Peter Braun.

På bilden: Peter Braun, Head of Project Development, Sweden, Finland and Norway