Nyheter

Tunga industriföreträdare: ”Bygg ut vindkraften snabbt för att säkra industriell konkurrenskraft”

”Det krävs expansiva mål för elförsörjningen. Elnäten måste byggas ut och moderniseras. En snabbt utbyggd vindkraft är en fråga om att säkra industriell konkurrenskraft.”

Det skriver Henrik Sjölund, vd för Holmen, Jan Moström, vd för LKAB, Marcus Hedblom , vd för Ovako och Ulf Larsson vd för SCA i en debattartikel i Dagens Industri:

”Svensk industri satsar nu tungt på att ersätta fossil energi med grön el. I grunden handlar detta om att säkra konkurrenskraften på en global marknad som efterfrågar klimatneutrala produkter. Elektrifiering är nyckeln och snabb utbyggnad av utsläppsfri elproduktion med låg kostnad är en förutsättning för att vi ska klara omställningen. Nu måste politiken och näringslivet hjälpas åt för att öka takten och se till att bygga mer vindkraft.”

”Även om utbyggnaden av vindkraften varit stark de senaste åren, så pågår nu en negativ trend där allt färre vindkraftverk beviljas tillstånd. Utvecklingen äventyrar elektrifieringen och dess möjligheter att möta det snabbt ökande elbehovet. Svensk politik måste nu samlas för att undanröja hindren för ny grön elproduktion.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.di.se/debatt/debatt-oka-takten-och-bygg-snabbt-ut-vindkraften/