Nyheter

Nytt bioraffinaderi i Göteborg

SCA och energikoncernen St1 går samman i ett nytt gemensamt drivmedelsbolag. Detta för att fylla gapet mellan tillgång och efterfrågan på biodrivmedel.

Ett nytt bioraffinaderi i Göteborg beräknas stå klart andra kvartalet 2023 efter en investering på 2,5 miljarder kronor.

Avsikten är att skapa en stark integrerad värdekedja från skogen ända ut till slutanvändarna i energisektorn. De båda företagen ser en växande regeldriven marknad för biodrivmedel och bedömer den nordiska hemmamarknaden som attraktiv. Därtill kommer det rådande gapet mellan tillgång och efterfrågan som behöver fyllas.

–Vi räknar med att kunna producera 200 000 ton flytande biobränsle, sa Henrikki Talvitie, CEO vid St1 Nordic Oy vid en pressinformation som SCA och St1 höll gemensamt den 20 september.

–Partnerskapet med SCA är ett nyckelelement i genomförandet av vårt investeringsprogram för förnybara bränslen och säkerställer tillgången på råvara för att möta de ambitiösa nordiska klimatmålen för 2030.

St1 har redan ett oljeraffinaderi i Göteborg och det nya raffinaderiet för biodrivmedel byggs nu i anslutning till detta. Det ska kunna skifta mellan en optimerad produktion av förnybar HVO-diesel och biojetbränsle och kommer att kunna använda tallolja som råvara.

SCA och St1 äger hälften var i det nya bolag som i sin tur kommer att äga 50 procent av St1 Gothenburg Biorefinery, där nu 2,5 miljarder kronor investeras.

På bilden: Östrands massafabrik i Timrå