Nyheter

Teknikföretagen: ”Sätt fokus på de huvudsakliga miljöfrågorna – inte detaljer”

Klimatomställningen och elektrifieringen går nu snabbt inom den svenska industrin. Det är vi stolta över, men politiken ligger dessvärre ofta långt efter.

Därför presenterar Teknikföretagen idag en ny reformagenda.

– Vi skapar verklig klimatnytta varje dag, men nu måste politiken ge oss rätt förutsättningar att fortsätta våga satsa här i Sverige, säger Maria Sunér, vd för branschorganisationen Svemin.

Med mindre än ett år kvar till valet presenterar den samlade svenska industrins fjorton bransch- och arbetsgivarorganisationer en gemensam plattform – ”Industrins reformagenda: vi leder den hållbara omställningen” – som vänder sig till riksdagens samtliga partier.

Maria Sunér som har lett arbetet med Industrins reformagenda konstaterar att det är hög tid för ett nytt samförstånd mellan politiker, myndigheter och svensk industri för att lyfta Sverige som industrination, skapa en hållbar tillväxt och att komma tillrätta med de systemfel som står i vägen för detta.

Reformagendan innehåller tolv reformområden. Överst på reformlistan står önskan om effektiva tillståndsprövningar.

– Sveriges daterade och dysfunktionella system är en stoppkloss för en nödvändig utveckling av verksamheter som är viktiga för samhället, inte minst klimatomställningen. Om Sverige ska ha en chans att klara klimatomställningen krävs en radikal förbättring av tillståndsprocesserna. Dagens tillståndsgivning präglas av både otydlighet och ineffektivitet. Den är inte rättssäker, säger hon.

Den högaktuella cementkrisen sätter fingret på just den infekterade skärningspunkten mellan ideologisk miljöambition och det reella omställningsarbete som bedrivs av svensk industri.

– Vi behöver en stark svensk industripolitik som ser helheten och inte bromsar omställningen. Vi behöver långsiktiga och förutsägbara lösningar på tillståndsprocesserna och en elförsörjning som fungerar. Vi måste också komma tillrätta med kompetensbristen och flaskhalsarna på arbetsmarknaden, säger Maria Sunér.

De politiska åtgärderna brådskar.

– Ambitiösa investeringsplaner inom industrin som kan göra Sverige världsledande inom klimatneutrala råmaterial riskerar gå förlorade om inget görs från politiken. Det är dags för en ny industripolitik för Sverige, säger hon.

Några av våra förslag för att åstadkomma effektiva tillståndsprocesser:

Ändra miljöbalkens processuella regler och förtydliga vilka roller som sökande, berörda myndigheter och domstol har.

Ändra miljöbalken så att befintliga verksamheter som huvudregel ska prövas genom ändringstillstånd.

Fokus måste vara på huvudsakliga miljöfrågorna – inte detaljer. Säkerställ att intresset av samhällsnytta och hållbar utveckling tillvaratas bättre i prövningen.