Nyheter

Gröna rotavdraget slår igenom: Rekordmånga ansluter solceller till E.ONs nät

Privata hushåll och företag har under årets första åtta månader anslutit över 70 megawatt solenergi till E.ONs nät. Det motsvarar årsförbrukningen för ungefär 3 500 villor.

– Solkraften slår rekord. Bara under juni månad anslöts 16 MW solenergi till elnätet, att jämföra med det tidigare rekordet på 10 MW i september 2020, säger Thomas Pettersson, produktansvarig inom anslutningsaffären på E.ON Energidistribution.

Enligt Thomas Pettersson har det gröna rotavdraget, som infördes den 1 januari 2021, fått stor effekt på hushållsmarknaden.

– Aldrig tidigare har vi fått så många föranmälningar om att installera solceller i våra nät som i år. Mellan januari och augusti gjordes närmre 6 000 föranmälningar om att ansluta solceller till E.ONs nät, att jämföra med 4 226 föranmälningar under samma period i fjol. Vi fick över 1 000 föranmälningar i maj månad, vilket också är ett rekord, säger Thomas Pettersson.

Branschföreningen Svensk Solenergi noterar också en rekordökning. Under årets första åtta månader gjordes 21 000 föranmälningar, en ökning med 38 procent jämfört med samma period i fjol. Med nuvarande trend uppskattar Svensk Solenergi att det finns drygt 100 000 anläggningar i Sverige vid årsskiftet, varav 34 000 anslutits under 2021. Under 2020 installerades cirka 22 000 solcellsanläggningar, vilket ger en ökning med 52 procent i år.

–  Andelen solel är fortfarande liten. Men just nu går det undan och vi på E.ON anser att solel spelar en omistlig roll i framtidens energisystem. Tillsammans med kunderna skapar vi förutsättningar för lokalt producerad el och en hållbar omställning av Sverige, säger Thomas Pettersson.