Nyheter

ORICA lanserar 4DTM bulksprängmedel – optimerar produktivitet och sprängningskostnader

Orica har idag lanserat 4DTM, deras senaste sprängmedelsteknologi på MINExpo, Las Vegas. Det revolutionerande 4DTM bulksystemet möjliggör anpassning av sprängämnesenegrin för geologin i realtid, vilket leder till förbättrad fragmentering, produktivitet och en generell minskning i borr- och sprängkostnader.

4DTM sprängmedelsteknologin kommer möjliggöra för Oricas kunder att sömlöst matcha en större rad olika sprängämnesenergier över en gruvas geologi och nå specifika sprängresultat i realtid.

Genom att kombinera emulsion blandat med porösa ammoniumnitratprillor, stöder 4DTM både pumpade och skruvade laddningsmetoder vid torra, blöta och avvattnade borrhål. Ett resultat av denna unika förmåga är en ökad produktivitet från Oricas flotta av 4DTM-aktiverade mobila tillverkningsenheter (MMUTM), eftersom man inte behöver ändra råmaterialet i MMUTM.

Oricas Chief Technology Officer, Angus Melbourne:

– Vårt 4D system visar konvergensen mellan våra nya teknologier och lösningar, vilket gör att våra kunder kan tänka annorlunda och arbeta på ett mer effektivt och precist sätt.

Med upp till 23% mer relativ bulkstyrka för hårda berg och upp till 43% minskning för mjukt berg1, kommer 4DTM att möjliggöra ett bredare användningsområde.

I hårda berg kan den extra energin användas för att förbättra fragmenteringen vid malmsprängning eller för att expandera mönster samtidigt som samma energi per bankkubikmeter (BCM) bibehålls för att avsevärt minska borr- och sprängningskostnader.

I mjukare geologi leder potentialen att ladda betydligt lägre energiprodukter i våta hål till minskade kostnader och rökrisk, samt bättre hantering av sprängvibrationer.

Oricas Vice President – Blasting Technology, Adam Mooney beskriver lösningen och den betydande förändringen vid användande av sprängämnen:

– Traditionellt drivs sprängdesigner ofta av Powder Factor, vilket är den totala förbrukningen av sprängämnen för sprängningen, snarare än den energi som krävs för olika delar av sprängningen baserad på geologi, vilket resulterar i att samma typ av sprängämne appliceras över ett sprängmönster oavsett förändringar i geologi eller det erforderliga sprängresultatet.

– 4D gör det nu möjligt för oss att överväga en annan dimension-energianvändning i realtid anpassad till sprängmönsterets bergstyrka samt önskade sprängningsresultat, till exempel konsekvent fragmentering, rökriskreducering eller bättre vibrationskontroll. Detta är en riktigt kraftfull teknik som gör att kunderna kan hantera sina borr- och sprängningsoperationer och uppnå förbättrade sprängresultat.

Den första utgåvan av 4DTM börjar med Australien från slutet av året och följer med andra regioner från 2022.