Nyheter

ECOMB AB i partnerskap med RJM International

ECOMB AB och RJM International går in i ett partnerskap för att erbjuda ett brett sortiment av tjänster och produkter till energiproducenter i Skandinavien.

RJM International är en prisbelönt leverantör av innovativa produkter och tjänster för optimering av förbränningsanläggningar. RJM arbetar både som huvudentreprenör och underleverantör i stora projekt med fokus på att modernisera, effektivisera och miljöanpassa förbränningsanläggningar för stabil och miljövänlig drift.

RJM är med och projektleder bränslekonverteringen som sker på många bio- och koleldade anläggningar.

ECOMB AB har ett fokus på förbränningsoptimering med hjälp av ett patenterat system, Ecotube-system, för injektion av förbränningsluft, rökgaser och kemikalier genom vattenkylda lansar i förbränningsrummet. Samarbetet kommer gagna skandinaviska förbränningsanläggningar genom att ECOMB och RJM nu blir en mer komplett leverantör till bio-, kol- och avfallseldade anläggningar.