Nyheter

Moderaternas reformagenda: Grön höger – för minskade utsläpp och framtidens jobb

Moderaterna presenterar idag en ny reformagenda för klimatet, med målet att ställa om samhället. Den omfattar nio förslag på nationell och global nivå inom energiområdet samt industrins och transporternas omställning.

Lokalt har Moderaterna länge visat vägen för klimatpolitiken. Sveriges grönaste kommuner är moderatledda: Helsingborg, Växjö, Mariestad, Stockholm. Även Europas ambitiösa ”gröna höger” ger oss inspiration.

I Tyskland storsatsar CDU och CSU på att ställa om fordonsindustrin. I Storbritannien har Tories en omfattande klimatplan för att ställa om samhället med mer fossilfri el och nya tekniker i industrin.

Med detta som utgångspunkt har Moderaterna utvecklat en reformagenda för klimatet i ett antal punkter:

1. Ökad elproduktion med mer kärnkraft

Omställningen kräver mer el. Den befintliga kärnkraften ska värnas. Med en ny forskningsreaktor läggs grunden för nästa generations kärnkraft. Det energipolitiska målet ska ändras från ”förnybart” till ”fossilfritt”. Elmarknaden ska utformas så att planerbara kraftslag får betalt för sitt unika bidrag till stabilitet i elsystemet.

2. Bruka skogen hållbart

Produkter från skogen ersätter fossila produkter. Äganderätten ska värnas. Sveriges skogsägare ska få fortsätta bruka skogen till nytta för klimat, miljö och biologisk mångfald. Den totala arealen skog ur produktion får inte öka. Skyddade områden ska förvaltas bättre. Sverige ska ta strid mot EU:s försök att begränsa svensk rådighet över skogen.

3. Utvinn mer metaller och mineraler för ny grön teknik

Tillverkning av elbilar och vindkraftverk kräver mineraler och metaller. Sverige har bra förutsättningar för gruvdrift, med globala fördelar för klimatet. Statlig byråkrati och suboptimering lägger hinder i vägen. Sverige ska bli en ledande gruvnation igen. Naturresurser ska även utvinnas från restprodukter från gruvnäringen.

4. Bättre miljötillståndsprövningar för näringslivet

Miljötillståndsprövningen är ofta det största hindret för företag som vill ställa om. Cementa vill göra Slite till världens första klimatneutrala cementfabrik, men riskerar istället att tvingas lägga ner. Hybrit vill tillverka stål utan kol men oroas över att elnäten inte byggs ut i tid. Miljöprövningarna måste gå snabbare och bli mer förutsägbara.