Nyheter

Schneider Electric och AVEVA ökar säkerhet och hållbarhet i Vales gruvanläggningar

Genom att göra olika verksamheter mer enhetliga bidrar Schneider Electric och AVEVA till att öka säkerhet, hållbarhet och effektivitet hos Vale, ett globalt företag inom naturresurser och gruvdrift.

Schneider Electric är ledande inom energihantering och automation och AVEVA inom industriell mjukvara. Kombinationen av AVEVAs och Schneider Electrics programvara, teknik och expertis inom gruvbranschen ger Vale möjlighet att integrera, centralisera och fjärrövervaka verksamheten på anläggningarna i Mariana och Itabira i Brasilien.

Vale är ett av de fem största gruvföretagen i världen. Företaget är ledande producent av järnmalm, pellets och nickel och sysselsätter över 170 000 personer i 38 länder.

Anläggningarna i Mariana och Itabira är två av Vales större järnmalmsproduktionsanläggningar i Minas Gerais i Brasilien. Tillsammans står anläggningarna för mer än 75 procent av produktionsdata från Vales gruvverksamhet i Minas Gerais.

Även om digitaliseringen i första hand genomförs för att förbättra säkerheten genom implementering av en fjärrstyrd verksamhet, har den avgörande betydelse för att driva effektivitet och hållbarhet inom gruvdriften.

Genom partnerskapet kan Vale göra verksamheterna på flera anläggningar mer enhetliga och uppgradera sitt gamla system till ett som kan fjärrstyra alla olika tekniska lösningar som används på de olika gruvanläggningarna. Lösningen för fjärrstyrning gör det möjligt för Vale att ha färre medarbetare på plats, vilket ökar säkerheten och minskar driftskostnaderna, samtidigt som energieffektiviteten och därmed hållbarheten förbättras avsevärt.

Vale valde Schneider Electric och AVEVA på grund av den tekniska prestanda och överblickbarhet som deras lösningar erbjuder. De är mycket flexibla tack vare att de är leverantörsoberoende, vilket gör det enkelt att integrera olika tekniker på olika platser.

– Vi strävar ständigt efter att förbättra säkerheten, effektiviteten och hållbarheten, inte bara nu utan även i framtiden, säger Paulo Henrique Fontes Coura, Senior Automation Leader på Vale. Schneider Electric och AVEVA har blivit en integrerad del av den resan. I stället för att bara erbjuda programvaran har de tillhandahållit en komplett, skräddarsydd end-to-end-tjänst som hjälper oss att optimera alla delar. Det har innefattat utbildning, support och rådgivning under hela processen.

– Samarbetet mellan våra företag har skapat något som är mycket större än summan av dess delar, säger Gilberto da Cunha Vieira, ledare för el- och automationsingenjörer på Vale. Vi är enormt tacksamma gentemot Schneider Electric och AVEVA för att de har fört våra anläggningar samman.

Schneider Electric använde EcoStruxure Control Expert – Asset Link, som kombinerar  AVEVA System Platform och Schneider Modicon M580, för att skapa överblick hos Vale. Tekniken gör det möjligt att integrera data direkt i systemet för att ge Vales chefer detaljerade insikter utan att manuellt behöva överföra någon data. Genom att sammanföra denna data kan Vale nu skapa ett verksamhetscenter och fjärrstyra alla delar. Det förbättrar den operativa effektiviteten avsevärt och innebär att färre personer behöver vara på plats, vilket ger större säkerhet.

Andra resultat inkluderar:

Kostnadsbesparingar med snabbare data för att fatta beslut

Full överblick på och kompatibilitet med alla anläggningar, vilket ger en helhetsbild av verksamheten

Bättre samordning i verksamheten och ökad effektivitet och produktivitet genom att flera discipliner samlas på samma ställe

Fullständig standardisering genom en plattform, trots olika enhetsleverantörer

Ökad hållbarhet genom resursoptimering

– I dagens värld är information absolut nödvändig, säger Rob Moffitt, President – Mining, Minerals and Metals på Schneider Electric. De som kan använda den på ett framgångsrikt sätt uppnår ökad säkerhet, hållbarhet och lönsamhet. Järnproduktion är viktig för oss alla och ger stål till fordons- och byggindustrin runt om i världen. Det är viktigt att en sektor som vi är beroende av kan drivas effektivt, säkert och hållbart. Det system som vi har skapat för Vale tillsammans med AVEVA är avgörande för denna process. Vi ser fram emot att se Vale frigöra sin potential för att förstå, hantera och förbättra sin verksamhet i hela Brasilien.

– Gruvverksamheter är miljöer med mycket data, där digital transformation kan leda till hållbarhets- och produktivitetsvinster, såsom bättre resursutnyttjande och ökad värdeoptimering, kommenterade Marc Ramsay, Vice President, Global Strategic Partners på AVEVA. Tillsammans med Schneider Electric EcoStruxure stöder AVEVA System Platform Vale i förverkligandet av framtidens gruvor genom en kontextualiserad verksamhet som bygger på en samarbets- och standardbaserad grund som förenar människor, processer och tillgångar i alla Vales anläggningar för kontinuerlig verksamhetsförbättring och beslutsstöd i realtid.

Bild av Mrdidg