Nyheter

Gävle Energis fjärrkyla svalkar kaffet på Gevalia

Gevalia var tidigt intresserade av fjärrkyla till sitt rosteri i Gävle. Nu installerar de den klimatsmarta kyllösningen tillsammans med Gävle Energi.

Även om de flesta av oss gillar vårt kaffe rykande hett behövs kyla i tillverkningen av kaffet och för att svalka medarbetarna. Sedan maj i år jobbar Gävle Energi med att installera en helhetslösning som kommer att leverera luftkonditionering till kontor och processkyla till utrustning och pumpar som används i kaffeproduktionen.

Det speciella med det här projektet är att det blir den första stora industrin som Gävle Energi levererar fjärrkyla till.

– I dagsläget är det framför allt ren luftkonditionering vi levererar när det gäller fjärrkyla men på Gevalia blir det en helhetslösning med både luftkonditionering och processkyla. Det är det första projektet av sitt slag för oss, berättar Hans Eriksson som är driftansvarig för kyla på Gävle Energi.

Klimatsmart med fjärrkyla

Fjärrkyla fungerar som fjärrvärme men med kallt vatten istället för varmt. Med andra ord finns en större kylproduktionsanläggning som ersätter många mindre kylmaskiner. Precis som när fjärrvärmen gjorde att mängder av oljepannor togs bort gör fjärrkylan att de många små kylmaskiner som ofta kräver miljöfarliga köldmedier kan tas bort.

När vattentemperaturen i Gavleån är sex grader eller lägre kan Gävle Energi dessutom använda frikyla, vilket innebär att kallt vatten tas upp från ån och kylan används i fjärrkylanätet.

– Nu när processkylan kommer igång på Gevalia kommer vi kunna köra pumpar bara med frikyla och använda det kalla vattnet från Gavleån. Det är riktigt klimatsmart det, säger Hans.

Samarbete mellan lokala företag

Andreas Wendel som är ansvarig för JDE:s kafferosterier i Sverige och Norge som äger Gevalia, ser positivt på samarbetet och framtiden.

– Vi ansluter fabriken till Gävle Energis fjärrkylanät för att ytterligare minimera vår miljöpåverkan, stärka vårt samarbete med lokala företag och göra lokala investeringar. Det ger oss en miljömässig fördel samtidigt som vi får en enklare och smidigare installation i fabriken med större kylkapacitet till våra maskiner och processer.

Projektet blir klart med inkoppling till hösten. Systemet kommer dessutom att vara förberett för att det ska vara enkelt att bygga om och bygga till om kylbehovet blir större i framtiden.

– Gevalia är en naturlig del av Gävle och som ett led i att stärka detta framtidssäkrar vi fabriken med miljösmarta lösningar. Gävle Energi är en uppskattad, lokal och viktig samarbetspartner, avslutar Andreas.