Nyheter

Ny rapport: EIT InnoEnergys portföljbolag bidrar rejält till Europas koldioxidmål

En ny rapport från EIT InnoEnergy, världens ledande samverkansföretag för innovation inom hållbar energi, visar att dess portfölj med över 250 innovativa startups och uppskalningsbolag kan spara in 1,1 gigaton koldioxid, motsvarande en tredjedel av Europas utsläppsmål, år 2030. Dessutom kan företagen spara 9,1 miljarder euro i årliga energikostnader mot slutet av detta årtionde.

Trots Covid-19 har EIT InnoEnergys portfölj med snabbväxande företag inom hållbar energi expanderat snabbt. Ett ökat fokus på energiomställningen, liksom EU:s lagstiftningssatsning 55 %-paketet, har tillsammans gjort att efterfrågan på lösningar för att bemöta den växande klimatutmaningen vuxit kraftigt.

Kenneth Johansson, vd EIT InnoEnergy Scandinavia, kommenterar den nya rapporten:

– Det här är en fantastisk utveckling för vår portfölj. Minskar vi koldioxidutsläppen med 1,1 gigaton tar vi i praktiken bort 250 miljoner bilar från gatorna. Trots att företagen är i ett tidigt skede, har vi redan skapat 25 000 direkta och indirekta jobb tillsammans. En siffra som kommer att öka markant, allt eftersom företagen mognar.

Sedan starten har EIT InnoEnergy gått igenom över 5 000 startups och lanserat över 300 produkter på marknaden. Nu exporterar 85 procent av dessa företag globalt – och tar därmed Sveriges och Europas innovationer inom hållbar energi till världsmarknaden för att tackla klimatutmaningen på internationell nivå. Resultatet är att EIT InnoEnergy nu har den största portföljen inom hållbar energi bland alla impact-investerare av sitt slag globalt.

Som en följd av tillväxt inom förnybar energi, energilagring, smarta städer och mobilitet, förväntas portföljen dessutom generera motsvarande över 600 TWh från rena energikällor 2030.

Kenneth Johansson lägger till:

– IIPCC:s senaste rapport var en alarmklocka för mänskligheten. Vi behöver omedelbart skära ned rejält på koldioxidutsläppen från energi- och industrisektorerna, som ökat med 60 procent sedan 1992. Vår rapport visar vilken omåttligt stor effekt man kan få från startups och uppskalningsföretag inom hållbar energi, bara man ger rätt stöd, utmanar det rådande läget, och hjälper till att göra energi kostnadseffektiv, säker och koldioxidneutral.

Som ett led i att kunna hantera morgondagens utmaningar framgångsrikt efterlyser EIT InnoEnergy fler entreprenörer från alla samhällsområden. Redan är över 80 nationaliteter representerade i företagets portfölj, och antalet kvinnliga entreprenörer har dessutom ökat de senaste åren.

– När vi investerar, utvärderar vi potentialen hos bolagen mot våra KPI:er för impact investment. Det är en del av vår due diligence och vårt investeringsbeslut. När företagen väl är en del av vår portfölj lägger vi upp en plan tillsammans med dem för att expandera upplägget bortom de initiala måle

I Sverige stödjer EIT InnoEnergy ett flertal banbrytande startup-företag, såsom Altris, C-Green, Hymeth, Cacharge, Cascade Drives, Celcibus, CorPower Ocean, Ferroamp, Graphmatech, Phoenix BioPower, SCiBreak, Stockholm Water Technology, Surfcleaner med flera.

De är del i ett multidimensionellt ekosystem som för samman över 500 samarbetsparter på global nivå med mål att bidra till en hållbarare värld och att främja energiomställningen.

Hela rapporten “EIT InnoEnergy Impact Report 2020”:

här.

Bild av Malte Reimold