Nyheter

Järn- och stålindustrin välkomnar förstärkt Industrikliv

Järn- och stålindustrin välkomnar att regeringen förstärker Industriklivet i budgetpropositionen för 2022.

− Svensk industri ligger i framkant inom den hållbara teknikutvecklingen och det finns en stor vilja att ställa om. Industriklivet är mycket uppskattat bland industriföretagen. Satsningen bidrar till att utveckla den teknik som idag inte är kommersialiserad, men som kommer vara nödvändig för att minska många av utsläppen inom den tunga industrin. Det är också så vi stärker vår konkurrenskraft och skapar framtidens jobb, sa miljö- och klimatminister Per Bolund, i samband med regeringens presskonferens.

– Det är glädjande att beslutsfattarna ser industrins viktiga roll, inte bara när det gäller att minska våra egna utsläpp, utan också för att vi utvecklar teknik som är helt avgörande för det globala klimatet och som dessutom skapar tillväxt och konkurrenskraft. Det vi gör inom svensk järn- och stålindustri ger inte bara ringar på vattnet, det skapar svallvågor, säger Gert Nilson, teknisk direktör på Jernkontoret.

De delar i budgeten som stärker industrins förutsättningar för omställning är viktiga och välkomna. Samtidigt kvarstår flera utmaningar som snarare handlar om politikens förmåga att skapa breda överenskommelse och förutsättningar för omställningen, frågor som elförsörjning och tillståndsprocesser. Omställningen har potential att stärka svensk konkurrenskraft, men då måste politiken våga ta tag i ett par ”elefanter” i riksdagen.

– Arbetet för en omställning inom järn- och stålindustrin är avgörande för att vi ska uppnå klimatmålen, inte bara i Sverige utan globalt. Samtidigt kräver omställningen tillgång till fossilfri el, utbyggda elnät och dessutom måste vi få upp tempot i processerna för våra verksamhetstillstånd, säger Helén Axelsson, energi- och miljödirektör på Jernkontoret.

Några exempel på satsningar från Industriklivet:

Ovako och H2 Green Steel storsatsar på fossilfri vätgas

Industriklivet stöttar projektet FerroSilva – där stålet och skogen möts igen!

HYBRIT möjliggör en helt fossilfri värdekedja för malmbaserat stål

Energimyndigheten stöttar Höganäs AB:s klimatarbete med 27 miljoner