Nyheter

”Utan kvinnor stannar industrin”

Nina Wali, 37, personifierar hoppet för den svenska industrin. Hon bytte spår i livet, trotsade normen och höjer nu rösten för att fler kvinnor följer efter.

– Branschen är i ett enormt stort behov av kompetens och den finns redan. Det handlar egentligen bara om att se möjligheterna från båda sidor.

På Arnons nyöppnade svenska kontor i Österhaninge utanför Stockholm finns det en vision om att göra om och bygga nytt. Detta som en gång var B.O. Parks gamla lokaler representerar fortfarande till mångt och mycket normen då mansdominansen är, som på de flesta svenska automationsindustrier, synnerligen påtaglig, men visionen och strategin säger annat. Nina Wali är en viktig del av den planen.

– Jag känner mig välkommen och behövd och det är en fantastisk känsla. Dessutom så vill jag verkligen bana väg och visa andra kvinnor att detta är ett yrke för alla. Det är kunskap och intresse som styr, inte kön, säger Nina Wali.

Den svenska industrisektorn har sedan många år brottats med en problematisk kompetensförsörjning. Detta understryks av bland annat Underleverantörsbarometern som är signerad arbetsgivarorganisationen Sinf och som presenteras fyra gånger per år.

I rapporten för det andra kvartalet 2021 uppger 58 procent av de tillfrågade medlemsföretagen att man har problem med kompetensförsörjningen. 37 procent av företagen menar att man har för avsikt att öka personalstyrkan under nuvarande kvartal – om man hittar rätt arbetskraft vill säga. Detta är ekvationen som leder fram till kärnfrågan; hur ska man attrahera den kvinnliga arbetskraften?

– Det är egentligen två frågor. Dels att nå ut, dels hur vi ska få dem att stanna. För att locka nya målgrupper behöver företagen vara mer moderna i sin framtoning. Kvinnor har överlag ett stort intresse för teknik och använder sig av den minst lika mycket som män men ofta på ett annat sätt, tag vara på det. Det är också viktigt att vi vågar vara öppna och tala om vikten av hur olika människor ska kunna trivas på arbetsplatsen. För att få kvinnor att trivas behöver ledarskapet och tonalitet anpassas, säger Sanna Arnfjorden Wadström VD på Sinf.

Nina Wali är uppvuxen i en familj där teknik och elektronik genomsyrat vardagen. Pappa Meer drev eget företag i belysningsbranschen och fick 2001 det av Internationella Företagarföreningen instiftade priset som Årets Nybyggare i Sverige, men Nina valde ändå att studera beteendevetenskap och tog examen vid Umeå universitet. De tidigare arbetsplatserna skiljer sig markant från dagens; allt från kriminalvården till socialkontor.

Det var först 2017 som hon började på Nackademins elkraftingenjörsprogram i Stockholm. En av anledningarna var att ville jobba med både händer och huvud – och göra verklighet av en dröm.

– Teknikintresset har alltid funnits där, men jag ska erkänna att jag hade fördomar att detta var en miljö vikt för män. Idag är jag både stolt och glad över att jag vågade trotsa dessa fördomar. Förmodligen berodde de på ren okunskap kring yrkets olika moment. Nu vet jag bättre och med tanke på den kompetensbrist som råder vågar jag påstå att industrin komma stanna av och få betydligt större utmaningar om inte kvinnor slussas in. Jag har jag en arbetsgivare som prioriterar den här frågan väldigt högt vilket kommer ge positiva effekter i framtiden. Det är jag säker på.  

På Arnon är Nina än så länge ensam kvinna i produktionen. Hon är dessutom den första på sin position som bland annat omfattar montering av ställverk som är framtagna i samråd med samarbetspartners och dessa exporteras över hela världen. På moderbolaget i Finland har man hunnit betydligt längre och kvinnor på produktionsenheten är en tämligen vanlig syn.

– I Sverige finns ju än i dag ett tänk och resonemang om hur killar och tjejer ska vara och i vilka läger man hör hemma, men jag vill ändå tro att just inom teknik så blåser det förändringens vindar. Likväl som företagen måste spänna bågen för att nå ut till ny potentiell arbetskraft så måste även vi kvinnor ta steget och verkligen våga söka jobben och utbildningarna. Ett problem löses sällan av bara en part.

Sanna Arnfjorden Wadström håller med:

– Absolut är det så. Vi är alla beroende av tekniken och i pandemin har de tekniska möjligheterna exploderat. Vi kanske använder tekniken på olika sätt, men likväl är den en av grundstenarna för att våra liv ska fungera. Den ger enorma möjligheter framåt.

Siffror från SCB (Statistiska Centralbyrån) understryker hur skev könsfördelningen är inom flera av industrins primära yrkesgrupper:

Installations- och serviceelektriker – 2 procent kvinnor

Maskinställare och maskinoperatörer – 15 procent kvinnor

Civilingenjörsyrken inom elektronik – 16 procent kvinnor.

– Jag tror helt klart att kvinnor kan vara en katalysator för att stärka den svenska industrin. Sverige behöver en välfungerande industri med starka arbetslag bestående av både män och kvinnor. Det vinner alla på, säger Nina Wali.

Namn: Nina Wali

Ålder: 37 år

Yrke: elmontör och elkraftsingenjör på Arnon AB i Österhaninge

Utbildning: fil. Kand i beteendevetenskap vid Umeå universitet, utbildad elkraftsingenjör på Nackademin.