Nyheter

Solcellspark på Hästhagsmossen i Vislanda

European Energy tar nu nästa steg i etableringen av en solcellspark på den färdiganvända torvtäkten Hästhagsmossen i Vislanda. Bolaget har inlett arbetet med en miljökonsekvensbeskrivning som kommer att lämnas in till Länsstyrelsen i Kronobergs län under hösten.

– Vår högsta prioritet är att marken ska användas på ett hållbart och miljömässigt bra sätt samtidigt som vi bidrar med stor klimatnytta genom att producera stora mängder grön energi, säger Peter Braun, chef för projektutveckling i Sverige, Norge och Finland vid European Energy.

Planerna är att bygga en solcellspark på 69 MW på Hästhagsmossen och därmed årligen producera förnybar energi motsvarande drygt 15 000 villahushålls årsförbrukning av el. European Energy arrenderar marken av en lokal markägare.

Att Länsstyrelsen i Kronobergs län har infört ett tillfälligt förbud för anläggning av solcellsparken i väntan på en miljökonsekvensbeskrivning är en helt naturlig del av processen och ger European Energy en möjlighet att redovisa solcellsparkens miljö- och klimateffekter.

En naturvärdesinventering kommer att genomföras inom kort.

­– Vi kommer att göra en noggrann och gedigen genomgång av eventuell påverkan i området för att kartlägga alla miljöaspekter. Därefter hoppas vi att det blir grönt ljus att gå vidare med planerna, säger Peter Braun.

En solcellspark på Hästhagsmossen skulle ge klimatvinster inte bara i form av förnybar energi utan också genom ökad biologisk mångfald.

– Där vi bygger solcellsparker gör vi insatser för att stimulera artrikedomen bland både växter och djur. Plantering av ängsväxter i anslutning till solcellsparken på Hästhagsmossen skulle förbättra livsmiljön för exempelvis bin och fjärilar, säger Peter Braun.