Nyheter

Orbit One fortsätter investera i modern teknik

Orbit Ones nyrenoverade enhet i Prabuty utanför Gdansk, växer nu fram i snabb takt. Invigning sker senare i år och när arbetet är färdigt väntar en produktionsenhet med helt ny infrastruktur och moderna, effektiva produktionsytor med ett komplett tjänsteutbud för alla behov.

Tre nya Fuji NXT

Bland nyheterna på tekniksidan finns tre högeffektiva Fuji NXT ytmonteringsmaskiner. Maskinerna är fullt kompatibla med varandra och har mycket hög precision och repetitionsnoggrannhet. Tack vare flera monteringshuvuden som arbetar parallellt i hög hastighet har den en mycket stor kapacitet.

Större flexibilitet och hög kvalitetssäkring

– Med de nya Fuji NXT klarar vi större volymer samtidigt som vi kan optimera arbetet mellan linorna. De ger även en större flexibilitet då de möjliggör snabba skiften av produkter. En annan fördel är förbättrad kvalitetssäkring tack vare kontinuerlig datainsamling. Detta tillsammans med vår höga grad av digitalisering gör att vi kan lägga grunden för optimal uppföljning och därigenom ständig förbättring och rätt kvalitet, säger Vice President & Chief Operating Officer Ulf Karlsson.

Strategiskt läge i Europa

– Vår enhet i Polen har ett strategiskt läge med bra kommunikationer för snabb distribution vidare ut i Europa och dagliga färjeförbindelser med Sverige. Investeringarna här är en del i vår strategi att bygga högeffektiva och konkurrenskraftiga tillverkningsenheter som kompletterar varandra och som kan konkurrera på högsta internationella nivå, avslutar Ulf Karlsson.

Utmaningarna inom supply chain fortsätter

– En sommar har gått sedan vi senast rapporterade om läget på komponentmarknaden. Tyvärr har det inte förbättrats. Tvärtom så ser vi just nu ytterligare problem inom fler områden än bara komponenter. Orsaken är den samma som för komponenter det vill säga brist på råmaterial i förhållande till efterfrågan, säger Orbit Ones Chief Supply Chain Officer, Marcus Gunnebrant.

Begränsad kapacitet i flera branscher

– Som vi nämnt i tidigare nummer av Inside så finns det inte kapacitet i fabrikerna för att möta den efterfrågan som finns. Därav blir ledtiderna långa och de ser även ut att bli längre. Om man lyfter blicken från vår egen bransch så ser man dessutom att det är samma problem inom andra branscher, det vill säga det finns inte tillräckligt med kapacitet i fabrikerna för att möta efterfrågan.

Svårbedömt läge

– Att förutse när detta är över är givetvis väldigt svårt. Vissa menar att det kommer att fortsätta till mitten av 2022, medan andra säger att detta är det nya normala och att vi kommer ha problem minst 2 år framåt. När det gäller priser så kommer vi fortsatt att se ökningar.

Viktigt med långa prognoser

– Inom Orbit One arbetar vi kontinuerligt med omvärldsbevakning för att hålla våra system uppdaterade och kunna ge våra kunder så exakt information som möjligt. De långa ledtiderna gör det ännu viktigare med så långa prognoser som möjligt från våra kunder. Om möjligt så ser vi gärna 16-månaders prognoser. Kontakta gärna Orbit One så berättar vi mer!