Nyheter

Öka lönsamheten med rätt underhåll

Svenska industrier kämpar hårt med att hålla uppe sina marginaler samtidigt som konkurrensen utifrån trycker på. Det gäller såväl inom tillverkningsindustri som livsmedel- och processindustri. För att öka vinsten är ett vanligt drag att skära ner på poster som personal och underhåll.

Ironiskt nog är underhållet en nyckel som kan låsa upp och öka lönsamheten, de möjliga intjäningarna är enorma. Problemet är bara att företagsledningen sällan känner till det faktum att rätt underhåll kan öka vinsten på sista raden.

Bättre och inte mer underhåll

Det är vanligt att traditionella industrier har en vinstmarginal på några enstaka procent. Med en sådan vinstmarginal måste man dramatiskt öka försäljningen för att få upp den blygsamma vinsten mot säkrare mark.

En stor del av industriernas budget går till underhåll av maskiner och annan utrustning. Det kan röra sig om så mycket som 25% av de totala kostnaderna. Tänk er då att företagen kan reducera sina underhållskostnader med låt säga 10% bara genom ett förbättrat underhållsarbete. I det fallet skjuter helt plötsligt vinsten ordentligt uppåt utan att företagen behöver lära sina säljare magiska trick.

Planering och organisering är nyckeln

Hur gör man då? Det första steget är att strukturera sitt underhållsarbete, att göra rätt underhåll i rätt tid är nyckeln. Att välja rätt åtgärder för rätt maskin och att få hem material och reservdelar precis innan arbetet skall utföras. Det kräver bättre planering och en självklar förutsättning för detta är att ha ett underhållssystem där verksamheten kan planera, följa upp och förbättra sitt underhållsarbete. Genom att göra rätt underhåll i rätt tid får man utrustningen att leva längre vilket också sparar kostsamma investeringar för verksamheten.

På Idus har vi utvecklat och implementerat underhållssystem i 30 år. Vi vet vad som ger bäst resultat på kortast tid. Ditt företag kan också öka konkurrenskraften och vinsten genom att göra rätt underhåll i rätt tid.

Kontakta oss på Idus idag för ett förutsättningslöst samtal