Nyheter

MEGIN – ett decentraliserat bio-kraftvärmeverk för reglerbar CO2-neutral energiproduktion

Conspiro AB har genomfört nyhetsgranskning runt projektet MEGIN -ett decentraliserat bio-kraftvärmeverk för reglerbar CO2-neutral energiproduktion. Nyhetsgranskningen har påvisat innovationshöjd och definierat fyra stycken möjliga patentområden av stor strategisk betydelse.

Bolaget samt bolagets patentombud har bedömt sannolikheten för att patentansökningarna kommer att godkännas som mycket god och att patenten kommer ge ett starkt skydd för innovationen.

Uppfinningarna innebär att utvecklingen av MEGIN ’s decentraliserade samt C02 neutrala bio-kraftvärmeverk kan fortskrida nu med externa investerares kapitaltillskott.

Målet är att inom kort bygga en skalenlig testbed, denna demonstrator behövs för att visa intressenter av bio-kraftvärmeverket.

Innovationen MEGIN, ett decentraliserat bio-kraftvärmeverk, innebär att bolaget nu har nått en sådan nivå att det är nödvändigt att ta in externa investerare för att fortsätta resan till lansering av produkten.

Ett decentraliserat bio-kraftvärmeverk med hög effektivitet och redundans gör det möjligt för landsbygden att fortsätta elektrifieringen för att påskynda omställningen till ett fossilfritt jordbruk samt land.

– Att även kunna erbjuda en ny innovativ exportmöjlighet för Sverige, ser grundaren och innovatören Johnas Tigrä som stort och välbehövligt.

Vidare möjliggör detta även att skapa mer stabilitet i länders energiproduktion samt övervakningen av dessa, att i realtid kunna övervaka samt se MEGIN fabrikernas energi produktion kan hjälpa områden att balansera energinätet.

Kontinuerlig systemövervakning och automatiserad avvikelse- och ineffektivitetsdetektering är viktigt.

MEGIN utvecklar nu sin affärsmodell, samt med kommande patentansökningar har MEGIN fler möjligheter till marknadsexploatering av sin teknik samt även möjlighet att bedriva samarbeten med andra marknadsaktörer genom exempelvis tekniklicensiering eller marknadssamarbeten som ger betydligt bättre skalbarhet framöver.

MEGIN bedömer att patentansökningarna kommer att ha en positiv påverkan på både processen att skaffa externt kapital för utvecklingsprocessen samt kundprojekt, eftersom det nu blir möjligt att delge kunderna en djupare inblick i funktionen samt innovationen bakom den extremt höga verkningsgraden, något som slår ORC samt ångturbiner på fingrarna i dessa effektklasser.

Fram till 2045 behöver Sverige ca 30 TWh ny bio-elektricitet för att möta behov samt klimatmål, enligt Svebio www.svebio.se.

MEGIN har genomfört analyser som visar att ett 350kWe system har en återbetalningstid på endast 3,5 år.

MEGIN har verkligen lyft den tekniska nivån långt över vad den traditionella el producerande branschen trodde var möjligt när det gäller effektivitet, skalbarhet samt realtidsanalys av system i denna effektklass.