Nyheter

Baronens köpcenter i Kalmar får solpaneler

Som ett led i sitt hållbarhetsarbete har Baronen Köpcenter i Kalmar, tillsammans med ägaren Regio AB, valt att investera i solpaneler på Baronens tak. Soltaket kommer att leverera en effekt på 123 kW och förväntas producera ca 123 000kWh per år.

Fastighets AB Regio tillsammans med P&E Fastigheter ser detta som ett av många kommande steg för en hållbarare fastighet. Valet av leverantör för solcellerna föll till slut på Kalmar Energi som lokalt Energibolag.

– Vi gör det här dels för att kompensera vår elanvändning, dels för att ytterligare stärka den miljö- och hållbarhetsfördel som lokal handel har jämfört med näthandel, säger Anders Stensson, kommersiell utvecklare på P&E Fastigheter. Baronen är också en central mötes- och handelsplats i Kalmar och vi vill sätta den här investering i ett större hållbarhetsperspektiv där man inte bara tittar på miljöaspekten utan även den sociala hållbarheten, fortsätter Anders.

Solel står för ungefär 1% av svensk elanvändning

Enligt energimyndigheten har 22 000 nya anläggningar, majoriteten villor, installerats under 2020 och solel utgör numera runt 1% av svensk elanvändning, motsvarande ca 1,2 TWh per år. Trots pandemi och en utfasning av solcellsstödet växer svensk solel. Under 2020 installerades strax under 400 MW solceller vilket jämfört med föregående år innebär en marknadstillväxt på 36%.

Före 2020 hade Sveriges solcellseffekt vuxit med över 60% fyra år i rad. Solcellsboomen är som starkast i Göteborg, i Strängnäs och på Öland. Allra solcellstätast var två öländska kommuner: Borgholm och Mörbylånga. I Borgholm fanns det en solcellsanläggning för var 33:e invånare och i Mörbylånga en för var 47:e.

– Det är en positiv solel-utveckling i Sverige och vi välkomnar verkligen initiativ likt Baronens då lokalproducerad el bidrar till att minska problematiken gällande överföringskapacitet i elnätet, säger Per-Martin Carlsson, försäljningschef på Kalmar Energi. Den här investeringen bidrar också till att stärka Kalmars lokala energisystem eftersom Baronen dessutom har fjärrvärme från Kalmar Energi, vilket även den bidrar till att vi kan producera mer förnybar el till Kalmar, fortsätter Per-Martin.

Tidplan

Under sommaren har arbete med takbeklädnad pågått. Montering av paneler påbörjades under v 34. Övrig installation sker sedan under september. Om allt löper på som det ska väntas anläggningen leverera lokal solel till hösten.

– Förhoppningsvis tar nu fler företag efter Baronen och gör liknande investeringar, det är smart både ur ett system- och ett hållbarhetsperspektiv, avslutar Per-Martin.

Fakta:

Effekt: 123 kW
Produktion: 123 000 kWh/år
Yta: 600 m2
Antal paneler: 312
Elanvändning: 1 200 000 kWh/år