Nyheter

Alight stärker teamet inom markutveckling

Johanna Jacobson är ny projektutvecklare och stärker upp markutvecklingsteamet på Alight där hon kommer arbeta med utvecklingen av storskaliga solcellsparker.

Hon kommer senast från E.ON Solar & Energy Storage där hon arbetat inom projekt- och affärsutveckling, och var del av teamet som byggt upp E.ONs affär inom solenergi i Sverige.

Välkommen till Alight, Johanna! Vad gör du i din nya roll?

– På Alight jobbar jag som projektutvecklare i site development teamet och fokuserar på utvecklingen av storskaliga solcellsparker. Allt från att identifiera bästa platserna att bygga solenergiproduktion på, ha kontakt med tillståndsmyndigheter för att försäkra oss om att vi i mesta möjliga mån anpassar projektet efter lokala behov och lokala elnätsbolag för att ansluta solcellsparkerna, och driva de olika processerna som leder fram till att vi kan börja bygga vår solcellspark. En av de viktigaste uppgifterna är att skapa och stärka relationer med markägare, då vi är måna om att ha en god relation för att kunna bygga projekt på deras mark som inte bara skapar värde för dem och oss, utan även för klimatet, biologisk mångfald och samhälle. Eftersom vi ser en ökad kundefterfrågan arbetar vi också aktivt med att köpa markprojekt av (eller utveckla projekt ihop med) andra markutvecklare och det kommer jag även vara involverad i.

Hur fick du upp ögonen för Alight?

– Från första dagen jag började jobba med solenergi har jag haft ett öga på Alight. Jag är imponerad av hur väl utformat erbjudandet för PPA är mot företagskunder och hur man arbetar dedikerat med projektutveckling som skapar en positiv påverkan på den lokala miljön och samhället – vilket är viktigt för att bygga långsiktiga, storskaliga solprojekt i Sverige. När jag väl kom i kontakt med Alight insåg jag även vilket fantastiskt engagemang och drivkraft det fanns hos medarbetarna att verkligen accelerera utvecklingen och byggnationen av förnybar energi. Det ville jag bli en del av!

Vad har du för bakgrund?

– Jag har jobbat med förnybar energi och hållbarhet i hela min karriär hittills. Efter examen (Ekonomi kandidat & Master inom hållbarhet) började jag på E.ONs Graduate Trainee program. Det var den bästa starten efter universitetet jag kunde få för att få mycket kunskap om energibranschen. Under de 18 månaderna fick jag en riktigt bra överblick och djupdykning i vilka utmaningar och möjligheter som finns för att skapa ett hållbart och förnybart energisystem. Det senaste året har jag jobbat med projektutveckling och affärsutveckling på E.ON Solar & Energy Storage och var del av teamet som byggt upp E.ON Sveriges affär kring solcellsparker.

Hur startade ditt intresse för solenergi?

– Sedan min masterutbildning inom hållbarhet på Vrije Universitet i Amsterdam har jag intresserat mig av hur vi kan utveckla det framtida energisystemen på olika sätt, men framförallt fastnat för vind- och solenergi, samt olika innovativa energilagringslösningar. Jag är fortfarande fascinerad av att vi kan utvinna energi från solens strålar (!) Att få vara del av att utveckla mer storskalig förnybar energiproduktion, som är en nyckel till att vi ska kunna elektrifiera, var och är otroligt spännande.

Vad ser du för möjligheter framåt för solenergi i Sverige?

– Marknaden utvecklas otroligt fort och i och med den kraftiga elektrifiering som förväntas framöver är vårt behov av mer förnybar elproduktion i Sverige enormt. Vi behöver skapa ett energisystem med olika typer av energikällor och lösningar för att klara av omställningen, vilket innebär både intermittenta och andra mer stabila källor. Jag tror solenergi spelar en stor roll här för att backa upp vind- och vattenkraft som är mer utvecklad i Sverige idag. Sverige är stort till ytan och vi har mycket mark som är möjlig att utveckla solenergi på utöver de anläggningar som byggs på tak. Med de större anläggningarna på mark lyckas vi få bra ekonomi i projekten på grund av storskaligheten, vilket gör att utbyggnadstakten kan gå snabbare. Dessutom ska vi fortsätta vårt fokus på biologisk mångfald och hållbar markanvändning för att skapa så positiva avtryck som möjligt.