Nyheter

Internationell samverkan för hållbar produktion och elektrifiering i Sverige

Genom nära samverkan med företag och nätverk i Silicon Valley ska projektet IndTech and electrification talent – som drivs av Mälardalens högskolas centrumbildning Automation Region – höja teknisk och affärsrelaterad kompetens inom industriell teknologi med fokus på hållbar produktion och elektrifiering i Sverige. 

– Målet med projektet är att stärka samverkan mellan svenska teknikföretag och tech-bolag baserade i San Francisco Bay Area, vilket skapar möjligheter för konkreta transatlantiska samarbeten som lockar talanger och tech-bolag att skapa värdefulla partnerskap med industrin och påskynda utvecklingen mot en mer hållbar industri, säger Daniel Boqvist, biträdande processledare och programansvarig på Automation Region.

Svensk industri står inför en strukturomvandling som drivs av globala hållbarhetsutmaningar och en accelererande teknikutveckling. Genom projektet vill man stärka banden mellan innovationssystemen i Sverige och Silicon Valley för att med de gemensamma styrkorna möta den transformation som industrin genomgår.

– Samverkan är nyckeln, säger Daniel Boqvist. När företag, forskare, beslutsfattare och politiker agerar tillsammans inom utvalda styrkeområden ökar förutsättningarna för innovation och tillväxt.

Förutom att stärka samverkan ska projektet identifiera och validera framgångsfaktorer och komponenter som behövs för att rulla ut ett koncept till andra internationella marknader, som exempelvis Kanada och Tyskland.

– På längre sikt förväntas projektet även att bidra till etablering av en attraktiv innovationsmiljö för industriell teknologi (IndTech) och elektrifiering som positionerar den svenska industrin, säger Daniel Boqvist. Det ska attrahera utländska bolag att etablera sig i Sverige och investera i svenska bolag.

Automation Region driver projektet i samverkan med SynerLeap, Electrification Hub och Business Sweden med stöd från Vinnova.