Nyheter

Debatt: Farligt om EU ska avgöra svenska skogens framtid

”Just nu diskuteras EU:s skogsstrategi. En viktig del av debatten handlar om vem det är som ska ha makten över skogen. Vad betyder krav på nationell bestämmanderätt över skogen? Och vad betyder det för politikerna – hur färgade är de av intressen hos skogsbolag och investerare?”

Det skriver Maximilian Isendahl, NOrdBruk/La Via Campesina Sverige i ett debattinlägg i ETC:

”Viktigare än själva miljölagstiftningen är makten över naturresurserna, som Staffan Westerlund, professor i miljörätt vid Uppsala universitet, menade vid tiden EU-folkomröstningen. Det är ett resonemang som återigen är aktuellt.”

I september 2020 begärde EU-kommissionens miljöministern förklaring till den nya lagen. EU-kommissionen hotar nu Litauens nya lag då den bryter mot EU:s grundfördrag om fri rörlighet av kapital. I den litauiska debatten ställdes frågan: Har Sverige eller något annat EU-land pressat kommissionen till att blanda sig i?”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.etc.se/debatt/farligt-om-eu-ska-avgora-svenska-skogens-framtid