Nyheter

Viktiga slutsatser dragna efter omfattande tester i Frankrike

Under sommaren har Noviges vågkraftskoncept NoviOcean genomgått omfattande tester vid ECN:s forskningslaboratorium (LHEEA) i franska Nantes. Samtliga resultat var tillfredsställande och flera viktiga slutsatser kunder dras.

Bland annat konstaterades att på en plats med medelvågigt energiflöde (t.ex. Pilot Zone, Portugal) kan den genomsnittliga energin nå upp till 250 kW per enhet, vilket indikerar en kapacitetsfaktor (CF) på 50% och mer än 2000 MWh/år samt att liknande kapacitetsfaktor kan bibehållas för större enheter upp till 2 MW nominell kapacitet.

– Vi kan även konstatera att NoviOcean-enheten i full skala med en effekt på 500 kW (NO500) förväntas nå sin fulla kapacitet vid vågor med en signifikant höjd av 3,5 meter. Detta verifierar våra tidigare tredjepartsimuleringar, säger Jan Skjoldhammer, grundare och VD för Novige AB.

Novige planerar att få den första fullskaliga NO500-enheten utvecklad och klar för utveckling år 2024 med en total kostnad på 5 miljoner euro vilket är en bråkdel av vad andra vågenergiutvecklare har använt hittills.

– Vågenergi är bland de största outnyttjade gröna energikällorna världen över, och balansering med annan förnybar energi vill minska behovet av lagring med lång carbon payback time avslutar Jan Skjoldhammer.