Nyheter

Ramboll ökar fokuset på industrikunder

Inför andra halvåret 2021 stärker bolaget sin satsning på erbjudandet åt industriföretag och rekryterar en erfaren ledare som ny chef för den svenska projektledningsverksamheten.

– Ramboll är fortsatt nyfikna och står redo att leda samhällsutvecklingen post-Corona, för att verkligen kunna påverka samhället i positiv riktning. Det innebär att vi fortsätter vara lyhörda för omvärldsförändringar och anpassar vad vi erbjuder, utvecklar innovativa metoder för projekt och projektledning och ökar vårt fokus på digitala och automatiserade processer och arbetssätt. Rekryteringen av Petra Bjurhall till projektledning och Björn Tells nya ansvar för vårt fokus på erbjudandet åt industrikunder är en del av det, säger vd Niklas Sörensen.

Petra Bjurhall går från och med september in som ny divisionschef för den svenska projektledningsverksamheten. Petra inledde sin karriär som miljökonsult för drygt 20 år sedan och har under de senaste 15 år varit ansvarig för ett flertal tjänsteområden i konsultbranschen.

– Projektledaren är den som ofta möter kunden tidigt, och är därmed den som har goda möjligheter att direkt lägga pusslet med kundens utmaning och möjligheterna i samhället. Vi lever i en tid med snabb omvärldsutveckling, och jag drivs av viljan att bygga team med expertis från olika discipliner som lägger pusslet tillsammans och gärna på ett innovativt sätt. Det ger oss både nya perspektiv och kortar processen till nytänkande, säger Petra.

Petra Bjurhall kommer att ta över efter Björn Tell, som går in i en ny internationell roll för att driva Rambolls erbjudande till industrikunder. Björn har stor kundförståelse och ska med den utveckla och stärka Rambolls erbjudanden till industrin, exempelvis inom datacenter, läkemedel, hållbar tillverkning, Food tech och skogsprodukter.

– På Ramboll arbetar vi för att skapa värde för samhällen och människor och då behöver vi, i takt med att omvärlden förändras, även förändra hur vi arbetar i uppdrag och tillsammans med våra kunder. Med Björn som ansvarig för industri och Petra för projektledning står vi och våra tjänsteerbjudanden starka inför den vardag som väntar oss efter pandemin, avslutar Niklas.