Nyheter

B&R förenklar

B&R gör det nu enklare än någonsin att implementera säkerhetskommunikation mellan maskiner och maskinmoduler. En uppdatering av mjukvaran mapp Safety gör det nu möjligt att använda programmerbara säkerhetsfunktioner i komplexa tillverkningssystem med praktiskt taget ingen extra ansträngning – vilket minskar den tid det tar att implementera systemomfattande säkerhetsfunktioner.

För att uppnå Industry 4.0-funktionalitet måste modern tillverkningsutrustning vara tätt sammankopplad. Enheter, maskiner, produktionslinjer och celler måste alla kommunicera säkert och pålitligt med varandra. Implementera ett systemomfattande nödstopp är en sak – mer nyanserade, intelligenta säkerhetsreaktioner en helt annan. Fram tills nu har varje enskild konfiguration av ett tillverkningssystem krävt en enskild utveckling och verifiering av en motsvarande säkerhetsapplikation.

Enkel implementering med mapp Safety

Programvarukomponenterna i B&R:s mapp Safety-paket förbättrar kommunikationen mellan säkerhetskontroller och förenklar därmed säkerhetsapplikationer avsevärt. Nya systemkomponenter kan läggas till när som helst utan att behöva skriva om säkerhetsapplikationen. För att en ny komponent ska tas i drift behöver operatören bara justera några parametrar på HMI-skärmen.

Direkt datautbyte

Med B&R säkerhetsstyrenheter kan användare konfigurera upp till 150 kommunikationsanslutningar till andra säkerhetsstyrenheter. Även de kompakta SafeLOGIC-X-styrenheterna stöder dessa funktioner och kan integreras i maskin-till-maskin-nätverk.

Säker kommunikation

Data överförs med hjälp av openSAFETY-protokollet via POWERLINK eller UDP. Vilken beprövad kabel eller trådlös teknik som helst kan användas som överföringsmedium.