Nyheter

Svenskt bolag har utvecklat världens mest miljövänliga blockkedjeteknik

RZ Capital Holding AB:s dotterbolag Libonomy AB har löst problemen med skalbarhet, interoperabilitet, säkerhet, ökad decentralisering och med högre energieffektivitet än sina föregångare – allt samtidigt.

Libonomy är en helt ny generation blockkedja som använder artificiell intelligens och andra algoritmer för att övervinna den ineffektiva energianvändningen som andra blockkedjor medför och som ses som en av industrins stora utmaningar.

Energiförbrukningen för sk “mining”, den mest använda metoden för validering av blockkedjor, har fortsatt att öka stadigt sedan dess introduktion, och har nu nått nivåer i paritet med hela länder som Norge, Argentina, Ukraina och Sverige. En studie genomförd av Cambridge University visar att endast 39% av all mining drivs av förnybar energi, vilket skapar ett enormt koldioxidavtryck på den globala miljön.

Libonomys blockkedja har bland annat utvecklats för att effektivt hantera detta problem, som de vanligaste blockkedjorna skapar, och minimerar därmed koldioxidavtrycket vid användandet av blockkedjor.

– Jag är mycket stolt över att vi har lyckats göra Libonomy till en miljömedveten blockkedjeteknik. Till skillnad från andra blockkedjor som använder ASIC-chips för mining, vilket resulterar i hög energiförbrukning, så är Libonomy ASIC-chip resistent. Vår lösning bygger på ett Aphelion-protokoll i kombination med artificiell intelligens. Detta resulterar i lägsta möjliga energiförbrukning, säger grundaren Richard Haverinen.

De viktigaste områdena som blockkedje-industrin försöker förbättra är skalbarhet, interoperabilitet, säkerhet, decentralisering och energieffektivitet. Hittills har ingen lyckats lösa alla dessa frågor samtidigt. Istället kompromissar olika projekt med olika egenskaper för att förbättra andra. Således är de flesta blockkedjorna just nu kända som mer eller mindre “kompromiss-betonade system”.