Nyheter

Rya KVV i förhöjd beredskap efter avtal med Svenska kraftnät

Rya Kraftvärmeverk (Rya KVV), som vanligtvis endast körs under den kalla delen av året, har liksom förra sommaren, beordrats till förhöjd beredskap för behov i elsystemet.

Göteborg Energi har träffat ett avtal med Svenska kraftnät som ansvarar för elförsörjningen på nationell nivå. Syftet är att stötta transmissionsnätet för den period i sommar då Ringhals båda kvarvarande kärnkraftsreaktorer är avställda.

Enligt avtalet ska Rya KVV vara i beredskap för att kunna tillgängliggöra aktiv och reaktiv effekt under sommaren. Avtalet gäller under perioden 20 juli till och med 9 september. Syftet med åtgärden är enligt Svenska kraftnät att stärka spänningsstabilitet på västkusten, minska överlasterna och stärka förmågan att avlasta systemet om ett fel uppstår.

– I Rya KVV producerar vi både värme och el. Avtalet innebär att vi har Rya KVV i beredskap för att snabbt kunna driftsätta och reglera upp elproduktionen om behovet uppstår. Det känns bra att kunna vara med och bidra till en stabil elförsörjning i landet under sommaren. Avtalet visar att kraftvärmen har en viktig roll i energisystemet, säger Anna Svernlöv, chef för verksamhetsområde Drift och Underhåll på Göteborg Energi.

Svenska kraftnät konstaterar i ett pressmeddelande att driftsituationen i sommar är särskilt ansträngd då Ringhals båda reaktorer kommer att vara bortkopplade på grund av revision.

”Svenska kraftnäts första bedömning av händelsen och de åtföljande konsekvenserna av bland annat driftsäkerheten i kraftsystemet var att överföringskapaciteten i snitt 2 och 4 måste sänkas med 500 MW under perioden. Bedömningen gjordes också att även överföringskapaciteterna till utland skulle kunna behöva reduceras. Fortsatta och fördjupade analyser av situation gör nu att Svensk kraftnät har sett sig tvungen att träffa avtal om tillgänglighet och reglering av Rya Kraftvärmeverk.”