Nyheter

Mineralresursrapport från Hautalampi-projektet i Finland är tillgänglig

Eurobattery Minerals AB – ett tillväxtföretag inom gruv- och prospekteringsindustrin med visionen att hjälpa Europa att bli självförsörjande inom etiska batterimineraler, har informerats om att FinnCobalt Oy har fått en komplett JORC 2012 kompatibel mineralresursrapport med namnet “Hautalampi Ni-, Cu-, Co-Deposit Mineral Resource Estimate, Outokumpu, Finland”.

Mineralresursrapporten ger en resursuppdatering av Hautalampi-området och dess nordöstra förlängning, känd som fyndigheten Mökkivaara. Eurobattery Minerals har möjlighet att stegvis förvärva 100% av FinnCobalt Oy.

Tillgångsuppskattningen baseras på en databas som innehåller ca. 82 000 meter borrkärna från 457 kärnborrhål inklusive 3 768 meter från de 29 hål som borrades under 2020.

Den nya tillgångsuppskattningen täcker hela Hautalampi projektområde i östra Finland inklusive resultaten från borrprogrammet år 2020. Borrningarna bekräftade en betydande utvidgning av mineralresursen från 800 m till 1400m nordost om den historiska mineralresursen i Hautalampi till Mökkivaara-området.

– Med rapporten klar planerar vi för ytterligare en kärnborrningskampanj under de kommande månaderna för att undersöka området mellan fyndigheterna Hautalampi och Mökkivaara. Vi tror att dessa borrningar kommer att kunna påvisa ett ökat tonnage i framtiden. Nästa steg blir att använda denna kraftfulla resursbas för tekniska och ekonomiska utvärderingar av projektets livskraft, kommenterar Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals AB.

Kartan nedan visar tillståndsgivet gruvområde inklusive fyndigheterna Hautalampi och Mökkivaara.

Rapporten är framtagen av AFRY Finland Oy och finns tillgänglig via denna länk:

https://eurobatteryminerals.com/projekt/hautalampi/