Nyheter

Ny satsning på Produktionstekniskt Centrum i Trollhättan

Produktionstekniskt Centrum i Trollhättan ska utvecklas för att stärka regionens tillverkningsindustri inför framtida utmaningar. Små och medelstora tillverkningsföretag får bland annat tillgång till avancerad utrustning och kunskap om nya tillverkningsmetoder.

Innovatum Science Park, IUC Väst och Högskolan Väst har fått medel från Tillväxtverket och Västra Götalandsregionen till det nya projektet React PTC. Det handlar om att säkerställa tillverkningsindustrins förmåga i framtiden och bidra till ökad social hållbarhet.

Projektet utgår från tre huvudspår; ett attraktivt, tillgängligt och bättre rustat PTC. Det innebär bland annat:

PTC:s resurser i form av kunskap, utrustning och kompetens ska bli mer lättillgängliga för fler företag. Här ska de kunna testa nya tillverkningsmetoder och hämta nya kunskaper om produkt- och produktionsutveckling.

Labbmiljön ska förstärkas med en ny 3D-printer för metall med pulverbäddsteknik och laser som energikälla.

Industriföretagen ska tillsammans med projektparterna utveckla nya arbetssätt för att bredda rekryteringsbasen och på så vis nå ökad mångfald och kompetens.

– Högskolan Väst ska bidra med aktuell forskning och kompetens inom produktionsteknik i några av delprojekten. Exempelvis genom att delta i seminarier och workshops på olika teman, säger Lennart Malmsköld, programchef för forskningsmiljön Primus.

– Projektet är en viktig satsning som utvecklar PTC:s samverkan med regionens tillverkningsföretag ytterligare. Målet är framförallt att underlätta för små och mindre företag att ta till sig nya arbetssätt och teknologier så att de är väl rustade i den stora teknikomställning som pågår inom industrin.