Nyheter

Entreprenör vald för ombyggnation av Käppalaverket

Käppalaförbundets upphandling av samverkansentreprenad för ombyggnation av Käppalaverket är nu avslutad. Det blir NCC som i samverkan med förbundet kommer att genomföra ombyggnationen av de fem reningslinjer i Käppalaverket där störst förändringar ska genomföras.

NCC kommer också att bygga anläggningar för kemikaliehantering. Arbetet startar i augusti i år och beräknas pågå i ungefär åtta år.

Entreprenaden gäller ombyggnad av framför allt det biologiska reningssteget för utökad reningsprestanda där ny teknik införs, en så kallad MBBR-process (moving bed biofilm reactor). Dessutom ingår att bygga anläggningar för kemikaliehantering till den nya processlösningen.

– Vi är glada över NCC som partner i den här för oss mycket viktiga samverkan. Vi har sedan tidigare samarbetat i stora investeringsprojekt och känner redan varandra. Tillsammans kan vi vara effektiva i framdriften och vara säkra på att den mycket tajta tidplanen kan hållas, säger Andreas Thunberg, VD på Käppalaförbundet.

Detaljprojektering av de reningslinjer som ska byggas om startar efter sommaren och beräknas pågå fram till sommaren 2022. Hösten 2021 påbörjas arbetet med att bygga en av flera anläggningar för kemikaliehantering. Planerad start för ombyggnation av den första reningslinjen är årsskiftet 2022-2023. Hela projektet beräknas pågå under cirka åtta år.

Bakgrund

Under de kommande åren kommer Käppalaverket att byggas om och få en ny reningsprocess så att ännu mer kväve, fosfor och organiskt material kan renas bort från avloppsvattnet, vilket är positivt för miljön i Östersjön. Samtidigt ökas kapaciteten så att verket kan rena avloppsvatten från betydligt fler personer än i dag, vilket möjliggör tillväxt och expansion i Käppalaförbundets elva medlemskommuner.

När ombyggnaden är helt klar kommer Käppalaverket att klara mycket stränga utsläppsvillkor och kunna rena avloppsvatten från motsvarande 900 000 personer.