Nyheter

ABB:s återvunna motorer minskade utsläppen med 34 ton i pilotprojekt

När ABB, Stena Recycling och SCA nu sluter cirkeln kring återvinning av motorer är miljöbesparingarna över förväntan. Genom att återföra metaller från 11 ton motorer i kretsloppet minskades koldioxidemissionen med nästan 34 ton.

Med samarbete skapas cirkulära lösningar som gör svensk industri hållbar och konkurrenskraftig. Vid eventet Circular Initiative den 2 juli, presenteras de framgångsrika resultaten av återvinning av motorer som initierades vid förra årets event.

Om alla industriellt tillverkade produkter återvanns skulle koldioxidutsläppen i världen kunna sänkas med 20 procentenheter. ABB, Stena Recycling och SCA har slutit cirkeln i ett banbrytande samarbete om återvinning av motorer. Det startade med att ABB placerade smarta sensorer för energianalys på en del av de motorer som finns hos SCA i Munksund.

De smarta sensorerna mäter och ger information om motorernas tillstånd och hur effektivt de arbetar. Från SCA är nu 11 ton utbytta motorer transporterade till Stena Recyclings återvinningsanläggning i Skänninge utanför Linköping. Idag har nära hundra procent av dessa motorers materialvikt återvunnits.

– Industrin har ett ansvar att bidra till ett mer hållbart samhälle. Bara i Sverige finns 500 000 – 600 000 motorer, varav väldigt många är gamla, ineffektiva motorer som drar betydligt mer effekt än nödvändigt. Det absolut mest hållbara att göra är att återvinna de här ineffektiva motorerna, återföra metallerna i kretsloppet och använda dem för att tillverka nya, energieffektiva motorer, säger Ulf Hellström, chef för ABB:s affärsområde Motion i Sverige.

Resultatet av projektet är mycket positivt sett till den sänkta miljöbelastningen. Genom att återföra metaller från 11 ton motorer i kretsloppet minskades koldioxidemissionen med nästan 34 ton: det motsvarar tre gånger motorernas vikt. Dessutom sparades 326 MWh energi och över 100 000 kubikmeter vatten jämfört med vid brytning av nya metaller. Jämförelsevis, 326 MWh energi är lika mycket som går åt till uppvärmning av en normalstor villa i 16 år. 100 000 kubikmeter vatten kan jämföras med hur mycket som ryms i 40 simbassänger av olympiska mått.

– Metaller har den fördelen att de kan återvinnas hur många gånger som helst. Med den teknologi som Stena Recycling utvecklat kan vi materialseparera aluminium, koppar och järn mycket väl för att skapa högsta möjliga materialvärde, säger Mattias Rapaport, chef för affärsområde Metaller på Stena Recycling.

De återvunna metallerna säljs huvudsakligen vidare inom Sverige där de går tillbaka in i kretsloppet för att bli nya järn-, koppar- och aluminiumprodukter. Används metallerna exempelvis vid produktion av nya motorer innebär det att energiåtgången sänks med mellan 75 och 95 procent jämfört med tillverkning från nyproducerade metaller.

Moderna motorer är energisnåla

I samarbetet mellan ABB, Stena Recycling och SCA stannar nyttan inte enbart vid metallåtervinning: genom att installera moderna motorer kommer SCA att spara mycket energi. Nästan hälften av världens elektricitet används till att driva elmotorer i byggnader och industrier. ABB har nyligen publicerat en rapport som visar att när äldre elmotorer ersätts med optimerade, effektiva motorer skulle den globala elförbrukningen kunna minska med upp till tio procent.

Circular Initiative – cirkularitet och hållbarhet genom partnerskap

När Stena Recycling den 2 juli står som värd för tredje upplagan av Circular Initiative, plattformen för delad kunskap och gemensamma mål kring cirkularitet och hållbarhet, finns motoråtervinningen med i programmet. Resultatet från återvinningen av motorer visar tydligt att partnerskap mellan företag är en av nycklarna för att skapa ett hållbart samhälle.

– Vi kan åstadkomma mycket mer när vi agerar som partners kring produktions- och återvinningsprocesser. Ju mer vi samverkar, desto mer framgångsrika och hållbara kan vi bli. Därför ser jag fram emot att utveckla ännu fler samarbeten av den typ som vi har med ABB, säger Mattias Rapaport.