Nyheter

2 + 4 = Strategiskt samarbete i miljövänligt ecosystem

Svenska Waves4Power och amerikanska EnergyTwo har tecknat avtal om samarbete. Genom att kombinera vågkraft och lösningar för laddning av eldrivna fordon ska hushåll, företag och samhällen förses med miljövänlig energi.

Med våg-, solkraft och energilagring ska Waves4Power och EnergyTwo (E2) tillsammans möta den ökande efterfrågan på elektrifiering och miljövänlig laddning av elfordon. Waves4Power har skapat systemet WaveEL™ som omvandlar vågenergi till grön el. E2 är ett starkt växande miljöteknikföretag, ledande inom miljövänlig fordonsladdning, som strävar efter att erbjuda fossilfri energi oberoende av elnätets sårbarhet.

Genom att kombinera sina styrkor och kompetenser ska företagen skapa projekt med förnybar energi inom branscher och områden med stora behov. Det rör sig om samhällen vid kusten och på landsbygden som i nuläget har en mycket liten andel elenergi och dessutom jordbruk som står för 25 % av de globala koldioxidutsläppen samt ökande kostnader för drivmedel.

– Vår mission är att skapa en bättre framtid för vår planet”, säger Jonas Kamf, vd på Waves4Power. Göran Fredriksson, medgrundare och styrelseordförande, fortsätter:

– Idag används en tredjedel av ytan på vår alltmer befolkade planet för att producera det mesta av den energi vi använder, medan de två tredjedelar som är hav i sina vågor innehåller 990 gånger mer energi än vad mänskligheten behöver. Vågkraften är ren och kan råda bot på bristen på förnybar energi. Den erbjuder ett mycket bättre alternativ än olja och gas. En WaveEL™ park stör inte, på grund av sin låga profil över ytan, utsikten från land som vindkraftverk. Vågkraftparker kan enkelt placeras på ställen med rätt typ av vågor och vattendjup, avskilda från fiskeområden och farleder.

– Klimatförändringarna ger oss möjligheter till innovation och ett ledarskap kring de gemensamma problem vi står inför när det gäller den globala förflyttningen från fossila bränslen till förnybara, ökningen av elfordon och den digitala elektrifieringen av nätet. Vi kommer att behöva allt under solen för att försörja vår moderna livsstil och hållbara företagande med energi. Framtiden kommer att kräva tre gånger så mycket energi som vi producerar idag. Med sol, vind, vågor och den snart tillgängliga vätgasen kan vi börja tillgodose världens behov av hållbar energi, säger David N Benson, medgrundare och vd, E2, och tillägger:

– Nu förbises ofta det faktum att i många amerikanska stater laddas elbilar med smutsig el. Det kan E2 ändra på genom att erbjuda lokal miljövänlig energiproduktion i kombination med energilagring och laddning.

Inom ramen för sitt samarbete ska de båda företagen installera minst fem kommersiella Wave EL-parker före utgången av 2025. De initiala projekten finns i Storbritannien, Norge, Kalifornien, Nya Zeeland, Alaska och på utvalda platser i Sydostasien och Västafrika.

Skiptek, ett företag som ingår i E2 Partner System, kommer att leverera flödesbatterier för mikronätverk som kan tillhandahålla energi från havet till stränder, företag och hushåll och skapa lösningar för samhällen i västra USA, Nya Zeeland och Nordeuropa.

Waves4Power ansluter sig i och med samarbetet till E2 Partner System – en grupp teknikföretag som jobbar med förnybar energi. I gruppen finns de ledande och mest innovativa aktörerna när det gäller produktion av ren energi, lagring och laddning av energi och elfordon. Företagen representerar en stor bredd av verksamheter som transport, rekreation, skalbar batteriteknik, smarta strömväxlare, jordbruksmaskiner, lösningar för kommuner samt leasing och finansiella tjänster.